Emmaljunga-posten stängs ”Inga större försämringar”

 

EMMALJUNGA. Den 27/6 1970 Vid månadsskiftet läggs såväl järnvägsstationen i Emmaljunga som den i stationen inrymda poststationen ned och samhällets postadress ändras till Vittsjö. 

Många kritiska röster har höjts mot nedläggningen och framför allt samhällets industrier, tex Emmaljunga barnvagnsfabrik med ett 80-tal anställda, får nu besvärligare med både gods-och posttransporter.

T f Postmästare Gunnar Fredriksson, Hässleholm, förklarar dock att underlaget för ett postkontor i Emmaljunga är så litet, att lantbrevbäring är enda lösningen på problemet. Han framhåller dock att postgången, åtminstone för de 85 hushåll som hittills fått sin service vid postkontoret i järnvägsstationen, inte kommer att drabbas av några försämringar. Postförsändelserna kommer att anlända lika tidigt som hittills och lantbrevbärarna handhar numera också värdeförmedling. -Naturligtvis förstår jag att folk nu i början är kritiska mot det nya systemet. Det är alltid svårt för ett samhälle att förlora både järnvägsstation och postkontor, säger Gunnar Fredriksson.

- Lantbrevbäringen har dock utvecklats så, att den t o m innebär en förbättring för en stor del av Emmaljungas ca 300 hushåll. Alla får nu posten direkt till bostaden, till och med de som bor i glesbygderna kring samhället. Lantbrevbäringen utgår från Vittsjö på morgonen och anländer till Emmaljunga vid halv niotiden. Alla hushåll i samhället beräknas därför ha fått sin post innan 9.30. Brevlådan vid stationen kommer att finnas kvar efter nedläggningen. Den töms alla dagar klockan 18.30 och på lördagar klockan 16. Postförsändelser från Emmaljunga kommer alltså inte att försenas.

Disponent Eskil Persson vid Emmaljunga barnvagnsfabrik omtalar att man räknar med en viss försämring efter nedläggningen. Posten kommer man att hämta i ett postfack i Vittsjö, vilket fördyrar en del. Godsförsändelserna kommer att ske som hittills, med lastbil direkt till Kristianstad och endast i mindre skala från Vittsjö. På företaget har man dock förståelse för att Postverket inte i fortsättningen kan driva något postkontor i samhället när SJ lägger ned stationen. Det nya postnumret och postadressen för Emmaljunga blir efter nedläggningen den 1 juli 280 22 Vittsjö.

Foto och text källa: Arkiv Norra Skåne

Top