GRAVPLATSER INVENTERAS I VITTSJÖ

 

VITTSJÖ. Årets första kyrkogårdsvandring blir på lördag den 9 juli klockan 10. Vandringen blir besök vid gamla gravplatser där information lämnas om aktuella platsen. Två nyheter gäller för året. Dels att Bengt-Arne Jönsson leder och informerar. Dels blir början klockan 10.00 mot tidigare turer på eftermiddagen.

Äldsta bevarade gravstenen finns på norra sidan av tornbyggnaden.

Den allra första kyrkogårdsvandringen var 1989 och började på Gamla kyrkogården. Uppgifterna och informationen var då ganska bristfällig då något forskning inte hade skett. Då fanns ingen regelrätt förteckning över gravplatserna, platsen och vem som var jordfäst.

Uppsvinget kom då tidigare kyrkvaktmästare Karl Gustavsson kontaktades. Vid systematisk genomgång kunde han berätta om alla gravplatserna utan några minnesanteckningar. Karl Gustavsson var kyrkvaktmästare under nära 40 år, 1938- 1977. Han kunde berätta om alla gravplatserna då han som infödd Vittsjöbo kände befolkningen.

Efter hand har det blivit 77 vandringar sedan starten 1989. En omgång vandring från gamla till västra kyrkogårdarna tar fem- sju år beroende på hur många vandringar det sker varje år. Mellan 50- 70 gravplatser brukar bli genomsnittet varje vandring. Till stor del beroende på väder och intresse.

Kyrkogården är ingen död plats då den hålla levande på flera sätt. Utöver vård av gravplatserna sker förändringar. En del gravstenar flyttas för att placeras på annan plats. Nya gravstenar kommer på tidigare gravplatser.

Top