Det hände 1974 för 45 år sen

VITTSJÖ. Vid 1974 års början fanns det 2 580 boende i församlingen, en ökning med + 56 förra året.

• Den 8 januari infördes ransonering på drivmedel. Denna ransonering var planerad i första hand till den 28 februari med ransoneringskort. Varsel hade skett och dan innan förbudet skvättes bensin i alla de sorters dunkar och flaskor. Ännu intensivare var påfyllnaden då ransoneringen upphörde den 30 januari samtidigt som priset höjdes 23 öre/lit.

• Vid senare tillfälle var tilldelningen mer gynnsam.

• LES i Korsahåla åkte till Italien för att delta i detta lands ”Vasalopp”.

• Den gröna vintern gav inte mer än någon centimeter snö och det bekymrade anmälda till Vasaloppet. Med kvastar och skovlar samlades ett antal åkare på golfbanan. Ett bärkraftigt? snölager anlades för en kortare bana. När tiden var inne åkte LES Vasaloppet i Dalarna och hade bästa tiden bland skåningarna.

• Efter några års vilande startade åter schackklubben.

• Skansenhemmet fick svidande kritik då boende fick använda en trappa för upp- eller nergång. Dessutom saknades brandlarm på andra våningen. Numera är detta äldreboende helt förstklassigt.

• På den tiden hade inte bensinpriset kommit upp i sitt rätta läge? MHF arrangerade nära 20 bilorienteringar i dåvarande L län då bensinen var billig.

• Biblioteket var populärt. Under förra året utlånades 17 822 böcker med varierande innehåll.

• Hälsovårdsstadgan ställde till problem för Sjöstugan. Stora ändringar och moderniteter måste till för godkännande. Det gick vägen och stugan öppnade enligt traditionen på Valborgsmässoafton.

• Redan detta år började varsel komma att Höjalens vårdhem skall upphöra.

• Vittsjö fick storkommunens första naturreservat. Detta planerades i Ubbalt.

• Rätt väg i Ekholmen till Naturreservatet.

• ALGA ökade produktionen så snabbt att leveransklara artiklar fick inhysas i tillfälligt tält.

• MHF ansåg sig tvingade att upphöra med de populära familjerallyn. Antalet deltagare ökade varje år och stationernas funktionärer fick dubbelbemannas ett par gånger. 461 deltagare! Sen var det slut!

• Dragkamp vid Gåsadammen med sex sjumannalag från olika byar i kommunen. Laget från Emmaljunga med starka och bastanta män blev obesegrade. 500 kronor blev vinstsumman.

• Samtidigt med skolans examen i kyrkan upphörde Vittsjö som eget rektorsområde.

• Personalinskränkningar var orsaken till ändrade öppettider på järnvägsstationen. Väntsalen var öppen vardagar 06.55-16.50, lördagar 06.55-13.45 och söndagar 11.45-21.55. Biljettexpeditionen hade något kortare öppettider. Godsexpeditionen var öppen vardagar 08.55-9.55 samt kl 11.50-16.50.

• En 16 års yngling omkom första arbetsdagen efter skolans slut.

• Flera hundra gösfiskar från Vombsjön fick sitt nya vattenhem i Vittsjön.

• Arne ”G” kom till final i ”Sommarchansen”

• Arne ”Grus” Persson kom till finalen i Kvällspostens tävling ”Sommarchansen”.

• Hilding Månsson uppmärksammades som släktforskare med anor från1600 talet. Slutmålet blev uppslagsverket ”Bönder i Vittsjö socken”.

• Hilding Månsson gav ut uppslagsverket.

• Monica Kullberg (Pettersson) sköt ut alla männen och blev kretsmästare med mausergevär.

• ”Jag hoppar”. Så rapporterade piloten på ett jetdrivet SK 60. Planet med pilot och tekniker var på rutinflygning då motorerna stannade. Båda besättningsmännen hoppade och landade fyra kilometer från det störtade planet i Kraxeboda. Ett par benbrott drabbade besättningen.

• En man anhölls sen han hade avlossat ett gevärsskott mot en bilists motorhuv. Brottsrubriceringen blev misstänkt mordförsök.

• En kvarglömd kaffekokare med strömmen påslagen var orsak till en brand i Hästhult. Köket förstördes och vissa delar av villan blev skadade.

• En man omkom då han med motorcykel körde av vägen i en kurva.

• Vid 1950 års slut var befolkningsantalet 2 645.

 

Top