Gundrastorp hade egen taxi, linbasta och pestkyrkogård

GUNDRASTORP. Byn Gundrastorp i Vittsjö har tämligen gamla anor, sannolikt från stenålderstiden för mer än tusen år sen. Även under senare tid har det varit en aktiv by som en gång var socknens största by till ytan räknat. Byn har haft egen taxi och telefonstation samt musikorkester, syförening och sångkör.

Flygfoto över Gundrastorp i gången tid.

Gundrastorp hade strategiskt bra läge till försvar under Andra världskriget. Se tidigare artikel: Beväringar den 4 mars 2019.

Asfaltering genom hela byn genomfördes för många år sedan. Det var lantbrukaren och politiken Ture Nilsson som såg till att vägen genom byn fick hårdbeläggning.

Pestkyrkogård uttogs då någon farsot grasserade. Denna kyrkogård har aldrig tagits i bruk.

Offerplats finns strax intill kyrkogården från hednisk tid. Det kan också varit en tingsplats i den nu privata trädgården. En rund stensättning utmärker platsen.

Vikingahamn upptäcktes för drygt 100 år sen. Vikingahamn anses med boplats. Denna hamn upptäcktes då grunden till en bostad skulle grävas på ”Centerhöj”. Denna hamn var omkring sex meter i fyrkant och hade haft eldstad. Dessutom upptäcktes en större mängd ängshö och förkolnat korn. På den tiden var det inte bekant att liknande fynd skall anmälas till antikvarie. Eller var det kanske brådskande med bygget?

Kvarnen med Näcken är tämligen välbekant med originell mjölnare. Verksamheten var aktiv under flera hundra år.

Gundrastorp kvarn.

Körsbörshuset kallas det magasin som finns intill byvägen. Namnet har kommit därav att konsul Wennert hade för avsikt att odla större områden med körsbär och denna frukt skulle förvaras i Körsbärshuset.

Sågverk startades av Wennert och drevs med ångmaskin. Hela företaget förintades vid brand 1950.

Telefon kom till byn 1934 och efter hand blev det så många abonnenter att Gundrastorp fick egen obemannad telefonstation omkring 1943-1956. Denna var placerad intill och bakom Körsbärshuset (magasinet).

Linbasta fanns för hela byns gemensamma intresse. Denna basta har i dag allt mer raserats och påminner inte om gammal industri.

”Postcentral” fanns i linbastan innan lantbrevbäring började på 1930 talet. Före denna service hämtades posten till Gundrastorp i Vittsjö. Postbudet lade all post i linbastan och sen fick byns boende komma dit och se om de hade någon försändelse.

Gundrastorp skola som byggdes 1908.

Skola fanns i Gundrastorp 1908 -1956. MHF köpte fastigheten som klubbstuga 1965. Numera ägs fastigheten av privatperson.

Taxi etablerades i Gundrastorp 1928 med Erik Winberg som ägare. Denna verksamhet fortsatte till 1940 talet då det blev kris med tilldelningen av bensin under Andra världskriget.

Sågverk, mindre sådant hade Erik Winberg intill skolans tomt. Vattenflödet var ganska minimalt varför en mindre ångmaskin fanns för sågning under hela året.

Karl Andersson hette tre personer i Gundrastorp. Det ställde till problem vid ett val till kommunen. Vilken Karl Andersson gällde det? Problemet löstes.

Syföreningen bildades 1938 och föreningen är fortfarande verksam. Beslutet gäller ännu att maximalt fyra sorters kakor till kaffe!

Gundrastorp syförening på 1940 talet.

Sångkören bildades av en grupp sångglada entusiaster. Den var verksam i några år vid föreningssammankomster.

Orkestern i Gundrastorp var verksam 1921-1925

Skärgårdstomter bildades 1963 och består av ett större antal bebyggda tomter som delvis är året om bostäder. Som framgår har det funnits många aktiviteter i Gundrastorp under årens lopp!

 

Top