Ola Kämpe den första hundraåringen

VITTSJÖ. Ola Kämpe var den första i Vittsjö församling som blev 100 år. Nu 2021 är det 27 Vittsjöbor som blivit över 100 år och den senaste är Lars Pålsson som fyllde 100 år den 14 december 2020. Lars Pålssons moder, Olga Pålsson blev106 år och är den näst äldsta i församlingen.

Ola Kämpe på sin ålders höst.

Ola Kämpe var född i Vejshult men flyttade till Hästhult (torp 74 i Ernst Paulssons bestseller ”Torp och torpare”). I sin bostad firade han sin 100 års dag och blev högtidligen uppvaktad då han var den första som uppnådde denna ålder på 1900 talet. 

Ola Kämpe städjade och byggde torpet i Hästhult omkring 1840 och beläget på Gösta Olssons nuvarande ägor. Ola Kämpe var en duglig timmerhuggare i sin krafts dagar och ända fram till 95 års ålder tillverkade han laggkärl. Det berättas att i det gamla torpet skall ha funnits ett så kallat femuddakors inskurit i en bjälke. Detta kors skulle skydda mot trollen och andra vidskepligheter som förlorade sin makt då de såg korset. Där Olas torp fanns finns nu endast ett stenrös med nummer 74.

Ola Kämpe fick stor uppvaktning på sin 100 års dag. I bakgrunden hans torp i Hästhult.

Ola skall också i sin ungdom ha skjutit en varg med sin mynningsladdare. Denna mynningsladdare finns i förvar hos en släkting till Ola.

På gevärets kolv finns inristat ”O P  Kämpe” på en mässigplåt.

Ola hette Persson innan han blev soldat och tilldelades då namnet Kämpe. En omfattande släktforskning genomfördes 1965 där Kämpesläkten kan följas tillbaka till salpetersjudaren Anders Tufvesson år 1705. Flera släktträffar har ordnats vid Olas torp vid Kämpelyckan.
Under sista åren av hans levnad vårdades Ola i torpet av sin syster. Ola Kämpe är begravd på Gamla kyrkogården söder om huvudingången till Vittsjö kyrka. Sentida släktingar har tillsyn till graven som skall vara orörd i framtiden. En otrevlig händelse skedde för många år sedan då avlägsna släktingar begärde gravplats i Olas grav utan att närmare släktingar tillfrågats. Problemet löstes innan Domkapitlet kontaktades. En ny gravplats ordnades åt släktingarna.

Kartan visar var Ola Kämpes torp fanns med nummer 74.

På 1980 talet ordnades skidlopp från Emmaljunga via Kämpelyckan till Vittsjö. Skidloppet kallades Kiempeloppet.

 

Top