Johan i Lehult var en god berättare

LEHULT. Johan Bengtsson i Lehult, Vittsjö var den verklige berättaren om gamla tider. Rum och tid ilade i väg då Johan var i sitt esse. Han var född på det lantbruk där han verkade i många år. Hans fader Bengt hade tydligen någon handel med ”smör”. Johan var född 1902 och avled år 1980.

Gemytlige Johan Bengtsson berättade historiska minnen.

Johan var en stor tillgång bland annat vid hembygdsföreningens ”känn din bygd” vandringar. Han hade god kännedom om den gamla kyrkvägen mellan Hörja och Vittsjö. (Efter ett mord på en präst på 1700 talet var boende i Hörja bannlysta från Hörja kyrka. De var då tvungna att uppsöka annan kyrka). 

Johan berättade år 1979 att Karl XII kom just denna väg under sitt återtåg från Turkiet! Denna kyrkväg var farbar med häst och vagn till 1862. Vägen användes även av boende i Hörja som skulle färdas till stormarknad i Vittsjö.

Vägen till Månsatorp hade även en kavelbro. Johan hade färdats denna väg många gånger då han gick med brunstig ko till tjur i Månsatorp. Johan upptäckte en gammal skvaltmölla på en väg och denna mölla grävde han fram. Intill denna mölla upptäckte han en ännu äldre skvaltmölla. Enligt sägen skulle denna varit i bruk under digerdöden på 1300 talet och då skulle hela Lehults by dog ut.
En annan pest drabbade by på 1700 talet. Från två gårdar var det endast en 15 årig flicka som överlevde.

Vid en bussresa till utställning i Norrköping var det kafferast på en bra plats utmed Vättern. Efter utsatt tid åkte bussen vidare. Efter ett par mil upptäcktes att två resenärer saknades. Bussen vände och vid rastplatsen satt Johan och hans granne behagfullt på en stenhäll och underhöll varandra! Tid och rum existerade inte för dessa! Johan var en stor tillgång även då det gällde historiska minnen.

Top