Det hände i Vittsjö för 50 resp 100 år sen

1971 
Efter 24 år som postbiträde avtackades Anna Ottosson från posttjänsten i Vittsjö.
Kyrkoherde August Nilsson återvände till Vittsjö för att träffa de ungdomar som han konfirmerade 1911.

Kyrkoherde August Nilsson. 

Lions ordnade stor fest vid Gåsadammen där också Göingeflickorna framträdde.
Musikdirektör Claes-Erik Sjöding slutade sin kantorstjänst i kyrkan. 
Planeringen fortsatte för utbyggnad av golfbanan i Ubbalt. 
Hemvärnschef Arne Gunnarsson startade en kurs för hemvärnssamariter. 
För sjätte året arrangerades scoutläger i Hårsjö med Elisabeth Hallonsten som ledare. 
Midsommarafton firades vid Gåsadammen med avslutning i kyrkan klockan 23.30.

Kommunalfullmäktige beslutade uthyra pensionat Hemgården (Biblioteket)

1921
Nykterhetsfäst hölls i Hårsjö skola. Det var Röshults Blåbandsförening som arrangerade.
k.m:t beviljade Elsa Andersson, Vittsjö, (sedermera prästfru Fredlund) behörighet att inneha kantors-och organisttjänst i Göteborgs stift trots att hon var kvinna.
Länsstyrelsen utsåg S Fluur, Åsele till landsfiskal i Verums distrikt.
Midsommarafton stängde samtliga butiker kl 4 e.m.
Tjänsten som kyrkoväktare/kyrkvaktmästare i Vittsjö utannonserades.
All jakt samt bärplockning var vid laga ansvar förbjuden i Vejshult.
Styrelsen för Sparbanken meddelade att inlåningsräntan höjdes till 5 % den 1 januari.

 

Top