Sjögårds Hasse körde mjölk och fikade då polisen väntade

VITTSJÖ. Vem var Hasse Johansson i Hårsjö? Tämligen obekant men däremot var det allmänt känt vem Sjögårds Hasse var! Hasse var mjölkkusk till mejeriet i Vittsjö i 27 år. På eftermiddagarna var det andra körslor med vedtransporter, betmassa från Hököpinge sockerbruk eller flyttlass till Stockholm och en del andra transporter.

Sjögårds Hasse tar en välbehövlig paus.

Hasse (Johannes) började mjölktransporter hos en annan företagare i Röshult men 1940 började han som egen företagare med mjölktransporter till mejeriet. De rikliga snövintrarna på 1940 talet ställde till problem. Ofta fick Hasse skotta sig fram genom snödrivorna innan mjölkbilen kunde komma fram. Det kunde bli sen eftermiddag innan de sista mjölkkannorna med frusen skummjölk sattes av på mjölkbordet.

Ett mjölkbord med ensam kanna!

Tjällossningen var också problem och då gav sig Hasse uti terrängen och avverkade lämpligt material att lägga i de tjälskadade spåren. 
Antalet privata bilister var ganska få vid denna tid. Ingen bilist vågade sig ut på vägen förrän Hasse hade kommit och banat väg. Hasse hade 1 öre litern mjölk han transporterade till och från mejeriet och på vintertid hade Hasse tio kronor för att köra två mjölkrunder på tio mil. Det blev omkring en krona per mil men under gengastiden kunde det bli någon krona i vinst. 
Under krigstiden behövde villaägare ved för att värma upp boendet. På landsbygden var det inga problem då boende hade ved inpå knuten men boende i tätort fick köpa ved från lantbrukare. Det blev åtskilliga transporter med meterved. I början körde Hasse ved på beställning men det stötte på problem då åkare med trafiktillstånd för yrkesmässig trafik kände sig förbigångna. Då sökte och fick Hasse handelstillstånd med den följden att han måste köpa ved av skogsägare och sedan sälja veden till villaägare! Detta handelstillstånd utnyttjades i alla lägen!

Volvo Viking med kannplockare N Karlsson, Hillevi och Hasse Johansson.

För att spara in tid köpte Hasse en gammal Chevrolet droskbil. I besiktningsinstrumentet fanns antecknat att bilen fick utrustas med pakethållare med stödhjul. Detta utnyttjade Hasse fullt ut.  Han framställde en pakethållare förankrad i bilen samt försedd med stödhjul av kraftig dimension och med en flakyta på drygt 2 m². På denna pakethållare lastade Hasse mjölkkannor till ”Gundrastorpsrundan” samt fodervaror till lantbrukarna. Alla fodervaror fick inte plats på pakethållaren utan bagage och passagerarutrymme fick i vissa fall utnyttjas.
Vid en sådan transport blev Hasse stoppad av polisen några meter in på vägen mot Gundrastorp. Polisen ansåg att maxlasten hade överskridits och Hasse kommenterade att viss överlast kunde godkännas då det gällde mjölktransport.
- Det får finnas viss procent men inte 400 procent, svarade polisen! Hasse fick besked att lasta av en del innan han fortsatte. Skall ni vänta på det frågade Hasse? Ja vi väntar, svarade polisen. Det kan ni göra för jag blir nog bjuden på kaffe hos Sehlins, svarade Hasse. Han travade in till närbelägna villan och där satt han vid kaffebordet en dryg timme. Poliserna tröttnade och åkte åstad. Det gjorde även Hasse med fullt lass efter en stund.

Sjögårds Hasse var lantbrukarnas allt i allo då han uträttade lantbrukarnas ärenden. Snus och jäst var det vanligaste men det hände också att han fick hämta tårta till familjefest. I rutinerna ingick även omsättning av växlar på banken. Det finns många händelser om Hasse och hans levnad. En tid hade Hasse en liten Bedford lastbil. En dag körde kåsören mjölkrundan med Volvo Viking. Sedan körde vi till Verum med Bedford och lastade flyttlass till Stockholm.
Efter avlastning tre trappor upp vände vi åter mot Skåne. Vi kom i lagom tid till Hårsjö där jag tog hand om mjölkrundan med Viking.

Vittsjö mejeri i senare skede.

Allt som oftast hände det att olika föremål hade hamnat i mjölken som skulle till mejeriet. En och annan mus hade förirrat sig in i kannan och gick en kvalfull död tillmötes. Disktrasor samt en och annan barnsko hamnade i mjölkvågen.
Vid hämtning av halm var det storm. Den höga lasten började luta rejält och innan Hanne hunnit skära av repen välte både bil och last in i en trädgård vid Skåne Ask. En ganska vred kvinna kom ut och talade om vad hon tyckte att få trädgården full av halmbalar. Hasse tog det lugnt och förklarade att vi skall först passa på att rundsmörja då smörjnipplarna är lätt att hitta!

På annan plats löstes problemen med kombinerad buss och mjölkbil.

Kåsören av detta inlägg har varit kannplockare och chaufför åt Hasse. Givetvis blev det några provturer med lastbilen trots åldern inte var inne. Den dag då jag fyllde 18 år sa Hasse att du kan själv köra rundan Brunshult, Hästhult, Boalt, Mörkhult, Björkholm och Höjalen. Jag protesterade med tanke på att polisen kunde komma. Om så skulle bli så säg till polisen att han kommer hit så kan jag alltid bjuda på något!!

 

Top