80 årig tradition med midsommarfirande är nu bruten

VITTSJÖ. Årets officiella firande av midsommar är sig inte likt beroende på pandemi och dansande smittokällor. Annat var det förr i tiden då det dansades midsommar lite varstans även i våra bygder. Gåsadammsparken var den stora samlingsplatsen sedan festen flyttat från Getahålan 1962. Nu år 2021 har en 80 årig tradition brutits!

Midsommar vid Gåsadammen för 30 år sedan.

Firande av midsommar kan ha anor sen vikingatid men är tämligen obekräftat. Däremot finns mer sannolikt bekräftat hedniska firande av midvinterblot sen vikingatid då djur offrades för att blidka asagudarna.

Inom närområdet och då gäller det Vittsjö har det sannolikt firats midsommarfest sen lång tid tillbaka. Byarna i socknen hade sin mötesplats vid de gamla viloplatser som uppkom då befolkningen från byarna skulle vandra till högtid i kyrkan. De långa stigarna för vandring tog på krafterna och då blev det viloplatser. Flera sådana platser är kända inom socknen. Sannolikt började midsommarfirande byavis vid t ex vägkorsningar eller annan lämplig plats med utrymme för lekar, samvaro, lördagskvällar och midsommar. På den tiden var byarna mer befolkade än i dag. 

Obekräftad uppgift gör gällande att Rundehåla i Brunshult, intill gränsen mot Röke socken varit sådan festplats sen början av 1800 talet. Kanske var det boende från de båda närliggande byarna varsin sida sockengränsen som träffades. Det är bekräftat att i början av 1900 talet var det fest i Rundehåla med Nils Schubert som spelman med sitt enradiga dragspel samt med sin gälla röst.
Några kilometer från denna plats fanns Hästhulta viloställe och sannolikt ordnades det fester även här. Helt klarlagt är att Hårsjö Kristna ungdomsförening arrangerade fest midsommarafton år 1905.

Kartskissen visar var Getahålan hade sin plats.

Det mer officiella firandet av midsommar tog sin början på Skansen 1940. Samma år samlade komminister Hammar några ungdomar vid prästgården och firandet fortsatte med båttur till Getahålan. Vid hemfärden gjordes uppehåll på Vittsjön och då sjöngs Härlig är jorden samt Fädernas kyrka. Året därefter, 1941 förlades firandet till Getahålan intill Vittsjön. Platsen var väl idealisk med omgivande grönskande buskar men surrande orosmoment fanns i hela hålan. Oräkneligt antal mygg och knott störde verkligen firandet av midsommar i Getahålan. Dock fortsatte detta firande fram till 1962 och avslutades alltid med andakt av församlingsprästen.

Närmare 300 besökare beundrade folkdansarna på 1970 talet.

Från år 1963 blev firandet av midsommar förlagt till parken vid Gåsadammen där en lång midsommarstång restes. Olika försångare och musiker svarade för ordningen med ringlekar under flera år. De första åren av firande på denna plats var det marsch från Marknadsplatsen till Gåsadammen med musiker och folkdansare i täten följt av unga och äldre viftande med Svenska flaggan. Firandet vid Gåsadammen avslutades med kvällsandrakt i kyrkan klockan 23.30. Under ett par år var det på tidig förmiddag samling av barn på Marknadsplatsen där ungdomarna roade sig med lekar.

Gåsadammens ankor invaderade festplatsen och trivdes i vattenpölen.

Festen detta år fick flyttas närmare scenen.

Så här såg det ut 1971 vid firande vid Gåsadammen.

Från år 2016 är firandet av midsommar förlagt till grönområdet intill café Sjöstugan. I år är detta firande inställt liksom på många andra platsen där pandemi-virus grasserar. Platsen är väl vald även för framtida firande. God fortsättning!  

 

Top