Det hände i augusti månad för 100 resp 50 år sen

VITTSJÖ 
1921.
 Frälsningsarmén höll friluftsmöte vid parkettfabriken kl 7 em. 
Moderata lokalföreningen valde kommunalordf. Håkan Håkansson till ordf. Vice ordförande blev lantbr. A. Björklund, Hårsjö samt till sekr. nämndeman Martin Holmgren, Vittsjö. Moderata föreningen valde 19 medlemmar till styrelse.

Elstolpar av senare modell.

Elektricitetsverket anhöll hos k m:t att överföra elektrisk energi för belysning och drivkraft från transformatorstationen till anläggningar i Vittsjö och Röke socknar då anläggningen kommer att korsa allmänna vägar och telefonledningar. 
Hultatorp kristl. Ungdomsförening firade tio år sedan föreningen bildades. Snärshult ungdomsförening medverkade med flera sånger i den fullsatta lokalen. 
Malte Hallström, Vittsjö förlovade sig med Agda Karlsson, Slättsjö. Bondeförbundet höll stor fest på Skansen med sång av kyrkokören samt musik av Källna-trion. Föredrag hölls av agronom Gottfries, Borrby. Entré 50 öre. 
Skolrådet beslutade anta småskollärarinnan Gabriella Svensson, Värsjö till lärarinna vid Hultatorp mindre folkskola. Till lärare i Björstorp skola antogs Signe Oldén, Ljungby. Ebba Wallin antogs som lärare vid Hårsjö kombinerade folk- och småskola. 
Kommunalfullmäktige beslutade att uppföra en veranda vid församlingens försörjningshem i Kristenstorp. 
Marknaden var rätt mycket besökt. Per järnväg avsändes två vagnar med boskap och en vagn med hästar. 
Bondeförbundet valde styrelse och valkommitté bestående av 25 ledamöter.

1971
Sommarmotionen avslutades då Gustav Petterssons familj utsågs till sportigaste familjen.
Tolv busslaster, 450 personer, patienter och vårdare från Östra sjukhuset i Malmö besökte Vittsjö och roade sig vid Lyran med korvgrillning och pilkastning samt underhållning.
Rydbergs hade utförsäljning vid Järnvägsstationen. Klänningar såldes för 19:- och dräkter crimplene såldes för 68:-.
Poststyrelsen meddelade att poststationen betjänade 220 hushåll. Inom postanstaltens arbetsområde finns 29 butiker varav 12 livsmedelsaffärer samt 27 kontor, 15 företag av kategori hotell, restauranger och caféer.
Frälsningsarmén sjöng och spelade vid Gåsadammen.
Det var tivolivat vid Marknadsplatsen med karuseller och mekanisk stad. Ignabergaflickorna underhöll.
Till telestationen i Hästhult var 34 telefonabonnenter anslutna. Antalet apparater var 38. Telestationen i Gundrastorp hade 45 anslutna, med 52 apparater, en ökning med tre sedan förra året.

Hästhult telestation uppfördes 1943.

Pihls blomsterhandel och begravningsbyrå hade semesterstängt två veckor.
Bror A Nilssons eftr, Gustav Fridolin hade fyra finaldagar på sin rea. Kanonbingo ordnades på Lyran med Verum IF som arrangör. Entré 3 kr och brickpris 1 kr.
Kommunfullmäktige beslutade anslå 117 000 kronor till golfklubben för utbyggnad till 18 håls bana.

 

 

Top