Fjärrskådare i Ljungby fann vattenåder i Vittsjö

VITTSJÖ. Hälsovårdsnämnden kom till mitt föräldrahem i början av 1950-talet och tog prov på dricksvatten. De konstaterade att vattnet inte var hälsobringande då det innehöll för mycket järn. En ny brunn måste grävas! Min moder ringde då till sin nästkusin, fjärrskådare Joh, Björklund i Hinneryd.

Denna hund verkar ha en fjärrskådande blick?

Han visste vem som ringde innan han svarade i telefonen. Han berättade då när han och min moder träffades i början av 1930-talet. Han angav år, datum och han såg vad klockan på väggen visade. Han talade även om att hälsovårdsnämnden hade utfört fel provtagning och skulle återkomma för nytt prov. Detta skedde också och då var inte vattnet järnhaltigt!

Björklund tycke att en ny brunn skulle grävas då dåvarande brunnen kom att sina. Varför visste han inte mer än att det kom att hända något stort i trakten. Vad visste han inte? Detta var många år innan Bolmentunneln hade planerats.

Kanske ger denna pump järnhaltigt vatten?

Björklund angav att då den nya brunnen skulle grävas skulle det vara så många meter från boningshuset också många meter från uthuset. Han undrade också varför grinden mellan boningshus och uthus inte var lagad? Varför har ni inte huggit ner det vissna äppelträdet som kommer att vissna till sommaren? Äppelträdet hade två stammar och den ena stammen vissnade till sommaren medan den andra stammen fortfarande är vid liv! Saken är den att Björklund aldrig har besökt mitt föräldrahem!

Fjärrskådaren satt i Ljungby med sina två hjulekrar i kors och kunde förutse det som ingen annan hade någon aning om. Han talade om hur djupt det skulle grävas till den nya brunnen och det stämde exakt! Brunnen grävdes och vattnet från denna används även i dag medan vattnet i gamla brunnen har sinat.

Människor är stressade i dag men om de gett sig tid hade det kanske funnits fjärrskådare även i nutid? Har du inte tid så ge dig tid att tänka efter!

 

Top