Det hände i november månad för 50 resp 100 år sedan

VITTSJÖ.

1971 
Samarbetskommittén i Bjärnum Vittsjö kallade till information att anlägga ett industriområde mellan de båda orterna.
Moderata Samlingspartiet inbjöd till samling där riksdagsman Mårten Werner skulle informera.

Arne Gunnarsson

Arne Gunnarsson sparade inga kraften för aktivt hemvärn. Hemvärnsområdet höll årsmöte i Röke byagård. Då blev det också utdelning av förtjänsttecken. Arne Gunnarsson var den drivande kraften. 
Kommunstyrelsen föreslog en höjning med 80 öre per skattekrona för 1972. 
Det var aktuellt att anlägga en golfbana i Ubbalt. Flera insändare förfasade sig över detta förslag. Om det inte blivit en golfbana hade hela området i dag varit täckt av mörk granskog. I dag är det ett öppet landskap med grönskande ängar.
Köksbiträde erhöll anställning på hotell Trobeck. 
Frälsningsarmén inbjöd till skördefest i Hultatorp skola.
Hotell & Gästgivargården öppnades på nytt efter stor renovering och ombyggnad.
Luxus hade stor utförsäljning av allehanda lampor och lampskärmar. 
Axel Andersson, Vången erhöll MHF:s utmärkelse för 35 års prickfri bilkörning. Kerstin Johnsson blev gesäll som hårfrisörska.

1921
Tandläkare Siri Lindstedt öppnade praktik i villa Sjöglimten. K M:t medgav att kantor Tekla Jönsson fick söka tjänst i Växjö och Göteborg stift trots att hon var kvinna.
Inom hela socknen ordnades vägsyn för erhållande av kommunalt anslag. Föreläsningsföreningen hade engagerat kyrkoherde August Bruha att föreläsa om ”Arbete och nöje”.
Detta år var torgpriset på potatis 5-10 öre/liter.

 

Top