Krigsminnen från Vittsjö under andra världskriget, del 1

I tre delar kommer vi publicera Ebbe Perssons minnen från tiden under andra Världskriget. 

VITTSJÖ. Sverige var neutralt, sägs det! Var det verkligen neutralt då Tyska trupper transporterades Tyskland-Norge-Tyskland via bland annat Vittsjö? Stationshuset med station VITTSJÖ var övertäckt och tågens kupéfönster var övertäckta. Det berättas att minst två nazistvänliga personer stod vid stationen och gjorde nazisthälsning då tågen färdades förbi. Det berättas vidare att fler personer gjorde samma hälsning men inne på toaletten där ingen kunde se dem!

I det fall Svenska försvarsstaben hade förbjudet de Tyska transporterna hade säkert också Sverige ockuperats. Engelska bombplan samt Tyska jaktplan passerade neutrala Sverige.

Per Albin Hansson var Sveriges statsminister under kriget och hade sina försvarslinjer även i Vittsjö.

PER ALBINLINJEN. Den på sin tid mycket omtalade Per Albinlinjen sträckte sig runt hela Skånes kust, från Båstad till Karlshamn med över 1 000 värn av skilda slag. Det fanns fler planerade Per Albin-linjer som skulle fungera som försvarslinje med bredd. En sådan linje fanns vid trakten av Höör. En annan sådan linje fanns som sträckte sig från Boalt till Verum. Enligt uppgift från Krigsarkivet skulle denna linje sträcka sig från Lönsboda via Vittsjö till Båstad. Av denna orsak var det många försvarspunkter utbyggda och kanske ännu fler planerade. I dag finns ingen förteckning över alla de försvarsobjekt som fanns bland annat i Vittsjö under Andra Världskrigets dagar. Krigsarkivet har inga som helst uppgifter. Jag gör inte anspråk på att alla uppgifter är korrekta men jag har försökt samla fakta från artiklar och från de som ännu minns. Uppgifterna samlades in fram till slutet av 1990 talet.

Beredskapen i Sverige var minst sagt ganska usel då Andra Världskriget bröt ut. Då Finland angreps sände Sveriges krigsmakt både uniformer, ammunition och gevär till broderlandet i öster. Sverige var mer eller mindre lamslaget då Danmark och Norge ockuperades 1940. Sverige fick i detta läge köpa flera järnvägsvagnar med ammunition från Italien men det var inte köp utan en handelsvara då Italien begärde järn i utbyte mot ammunition.

En grupp hemvärnsmän som skall försvra skolan år 1940. F v främre raden: Karl Sandberg, Börje Lundstedt, John Edfors, Stig Andersson, Göte Nilsson och Einar Fluur. Bakre radenfv: Allan Hal/ström, Sven Troedsson, Nils Kroon, Sten Andersson, Folke Nilsson och Harald Cervin.

Soldaterna i Sverige utrustades i första hand, men hemvärnsmännen utrustades med en käpp som skjutvapen och fick ropa Pang, pang. Hemvärnsmännen stöpte själva blykulor till sina jaktvapen. Gällde det hagel gevär kal 12 stöptes ”brännekekula”, en konvex kula som fyllde hela loppet. Då Danska flyktingar kom till Sverige den 9 april var de nästan de enda som hade riktig ammunition.

Det var inte några stora kvantiteter bensin som kunde köpas.

Det som kanske drabbade civila befolkningen allra mest vid krigets utbrott var givetvis bensinransoneringen men också total mörkläggning 12 april - 24 maj 1940. Mörkläggningen gällde även cykel samt fordon med avskärmad belysning.

Bensinransoneringen gällde från 1940 och vid krigets utbrott transporterade mängde med bensin i 200 liters fat från Helsingborg till bland annat Snärshult där en depå fanns vid Lundsgården där bensinfaten låg "skyddade" under ett lager granris!

På ett ganska tidigt stadium knäckte underrättelse-verksamheten i Sverige den tyska koden innan Danmark ockuperades. Sverige var också planerat att ockuperas några dagar senare enligt den knäckta koden. Då sände underrättelseenheten ut ett meddelande som endast kunde avlyssnas i Tyskland. Av meddelandet framgick att 40 000 man i Sverige skulle inkallas med omedelbar inställelse. Kanske var det detta meddelande som avskräckte den tyska ockupation i Sverige. I stället sände SÄPO hem 10 000 soldater.

Denna inkallelseinstruktion från I906 finns på kyrkans museum.

KYRKKLOCKORNA. Enligt kungörelse som finns bevarad på kyrkans museum skulle ringning ske i kyrkklockorna ske vid mobilisering år 1906. Tio minuters ringning och därefter tio minuters klämtning under tre timmar. Även vid Andra Världskriget var det kungjort om ringning i kyrkklockorna. De närmaste platserna från denna ort där ringning skulle ske den 3 september var i Verum, Markaryd samt Hinneryd. Dessutom skedde ringning utmed större delen av Skånes kust.

FOLKSKOLAN. Folkskolan i Vittsjö var avsedd som fältsjukhus och skolans undervisning skulle då förläggas till missionshuset och Missionshemmet (Vittsjöskog). Även kyrkans läktare var planerad att tas i bruk vid behov. Den första patient militärsjukhuset hade var prästen Hammar. Vid vedklyvning intill prästgården högg han sig i tummen och ilade snabbt till sjukhuset andra sidan gatan. Där blev han omplåstrad av kunnig personal. Det var på den tiden som prästen själv fick skaffa eldbrand.

Denna bild från Bäckabro är exponerad flera år före krigsutbrottet

Fortsättning följer.

 

 

Top