Krigsminnen från Vittsjö under andra världskriget Del 4

Ytterligare ett avsnitt angående krigsminnen från Vittsjö. Tidigare avsnitt var publicerade den 11/1, 12/1, 13/1 och Krisminnen 26/1 2022. 

VITTSJÖ. I en skogsbacke mellan Vittsjö och Emmaljunga var det en samling av skyddsvärn av skilda slag. Värnen var placerade i stort sett mellan Mariero och tidigare Ingvar Andréasson gård väster om väg117.

Schematisk bild hur ett stort och rymligt värn har sett ut.

Två av de stora värnen var så rymliga att kanon kunde transporteras in. Dessutom fanns utrymmen för haubits artilleripjäs. Avsikten med haubits bakom skyddande kulle var att denna pjäs skulle skjuta granater mot både väg och järnväg. I dessa krigstider hade Tyskland med Svenska regeringens tillstånd att transportera tyska soldater till och från Norge. Vid skarpt läge kunde olika fordon transporteras med järnväg och då kunde haubits komma att användas. Sverige var neutralt men hade Svenska regeringen vägrat tillstånd hade även Sverige blivit ockuperat.

En ensam och avslappnad soldat bevakar krut- och vapenhuset.

I Emmaljunga uppfördes två baracker med en storlek på cirka 18 x 10 meter cirka 200 meter väster om dåvarande Eljaverken. Båda barackerna var ammunitionsförråd, den ena för ammunition och det andra som vapenförråd. Vapenförrådet var friliggande medan ammunitionsförrådet var ingrävt i en grusbacke. Utgrävningen av moränbacken skedde med handkraft av beväringarna. Givetvis hade beväringarna lediga stunder och en styrka, kommenderas eller åkte frivilligt till Hyngarp för att delta i skördearbete. Sannolikt undfägnades de av något annat än ärtor och fläsk.

Soldater hjälper till med skördearbete i Hyngarp.

Ynglingen främst är nu 91årige Sten Johnsson, bosatt i Markaryd. Mannen på slåttermaskinen är Stens fader Nils Johnsson.

Styrkan som skulle bevaka förråden bestod av 15 soldater som också måste utspisas lekamligt. Därför byggdes ett separat kök där lottor svarade för tillagning av krigsrätt. Båda byggnaderna var uppförda att de snabbt kunde omändras till logement och barnfabriken var reserverat som krigssjukhus!

En del av vaktstyrkan samlad.

Larmet utlöstes då ett fönster krossades av en gren som slog sönder fönstret vid kraftig blåst. Befälen ansåg att detta kunde vara en avledande åtgärd för att ta sig in i byggnaden och tillgripa begärligt gods! Befälen beordra omedelbar kontrollräkning i båda byggnaderna. Det var blåsten som larmade!

Barackerna var uppförda med trä och utvändigt klädda med masonit. Och med tiden började de skraltiga byggnaderna mer och mer att rasa samman, Egon var en försigkommen yngling som företog en egen rekognosering i de gamla byggnaderna. Då upptäckte han en låda med flera tusen patroner till gevär och kulspruta. Polis Wester larmades och tog hand om den krutförsedda lådan.

Artikeln handlar inte om gengasbilar men vid denna tid var bensin ransonerat och gengas blev ersättning.

I dessa tider byggde tekniske intresserad Svend-Otto en egen 40 meter hög TV mast på sin egen tomt. Genom denna antenn 40 meter upp kunde han ta in TV program från nästan hela Europa. Denna höga mast väckte naturligtvis intresse. En dag knackade SÄPO på och hela familjen fick lämna villan medan SÄPO genomsökte varje vrå i villan för söka bevis för att Svend- Otto var engagerad av främmande makt genom att sända signaler! Efter några dryga timmar avlägsnade sig SÄPO och familjen fick åter flytta in i villan då SÄPO inte hade funnit någon spionverksamhet!

 

Top