Vem var Lars Svensson i Lehult

VITTSJÖ. Lars Svensson i Lehult var inte den som visade upp sig utan skötte sina åliggande i det tysta. I de föreningar där han hade intresse var han medlem, lågmäld åtog de uppdrag han hade intresse för. Lars Troed Svensson var född 1928 och avled 2009. Under hela sin livstid bodde han och brukade sin föräldragård.

Lars Svensson i Lehult var saktmodig och hade stort intresse.

Familjen drabbades hårt 1935 då Lars moder och hans nioåriga syster avled med sju dagars mellanrum, Lars var verkligt läraktig i skolan. Enligt uppgift hade han aldrig något fel då det gällde att stava skriftligen. Lars var verkligen vetgirig och det följde honom hela livet.

Under flera år var han sekreterare i hembygdsföreningen och hans protokoll var både stilrena och sakliga. Han deltog i föreningens alla arrangemang och i samband med tjärbränning 1979 utförde han åtskilliga dagsarbeten. Bland annat var han delaktig att hugga isär cirka 25 000 bitar från furustubbar till tjärbränna. Inom LRF (RLF) tilldelades han förbundets silvernål efter 23 år som sekreterare. Samma hedersuppdrag hade han inom Centeravdelningen.

Ännu finns Lars torvlada bevarad i Lehult men numera tom.

Lars var också ordförande i teaterföreningen under flera år. Han missade aldrig en föreläsning hos föreläsningsföreningen och där hämtade han många uppgifter som han hade nytta av framöver. Lars sökte aldrig strid utan försökte diplomatiskt att lösa de problem som uppstått. Vid ett tillfälle då det gällde gamla pensionat Hemgårdens bevarande var kåsören involverad. Det gällde överklagande till Kammarrätten över ett beslut fattat av kommunalfullmäktige. Lars yttrade: -Vi överklagar inte, dom kan bli arga på oss! Överklagande skedde och kommunalfullmäktige fick bakläxa. I dag finns Hemgården kvar, nu som bibliotek!

Genom överklagande finns Hemgården kvar i dag.

Redan i unga år blev Lars medlem i dåvarande Bondeförbundet, numera Centern. År 1950 valdes han till studieledare inom Centern med Studieförbundet Vuxenskolan som organisatör. År 2001 avtackades han för verksamheten som studieledare i 50 år inom Centern. Som regel var han ledare för mer än en studiecirkel varje år. Han var ytterst påläst som ledare där hans stora kunskap kom till nytta.

Sitt lant- och skogsbruk skötte han ensam. Han var ytterst noggrann och beräknande då han var ensam vid skogsarbete. På senare år följde han med i dåtidens modernare utrustning då han blev ägare till både bil och traktor. Både cykel och häst hade uppnått ”pensionärsålder”. Studiecirkeln angående odling och beredning av lin följdes givetvis upp med odling av lin på Lars åker. Sedan var det ett antal kvinnor som drog upp linet som fortsatte med bråkning och skäktning.

Tillsamman med ett antal kvinnor skördade Lars resultatet från sådda linfrö.

År 2001 visade han för många intresserade hur strötorv skars upp, torkades och lades i stack för att slutligen hamna i torvladan. Då det behövdes strö i djurbåsen hämtade Lars torven från ladan. Körde hem tiltorna och malde dessa för hand i en torvströkvarn.

Lars skär ut torntiltor från torvgraven på mossen.

Intresserade ser på då Lars bygger upp en torvstack för torkning.

Lars var stillhetens man och yttrade sig endast då han hade alla fakta. Han talade absolut inte för att höra sin egen röst och fler borde ta lärdom av detta. Lars var en föregångare trots sitt lugna väsen.

 

Top