Vilka var syskonen Nilsson i Mörkhult?

VITTSJÖ. Syskonen Einar (1902-1963), Mimmi (1903-1978) och Karin Nilsson (1905-1984) i Mörkhult levde ogifta och brukade sitt lantbruk i västra delen av Vittsjö socken. Syskonen var starkt engagerade inom kristna verksamheten, främst inom EFS. Hemmet var öppet för all kristen verksamhet. De tre syskonen var dessutom söndagsskolledare under många år där kåsören var en av eleverna i söndagsskolan i Hultatorp.

Einar Nilsson.

Mimmi Nilsson.

Karin Nilsson

Syskonen övertog lantbruket efter sina föräldrar. Fadern Nils Jönsson (1862-1910) är begravd norr om sakristian där en liten kulle markerar platsen. Kåsörens tankar: Det kan vara så att det fanns ingen ledig gravplats då Nya kyrkogården invigdes först de 11 januari 1912 därför blev det en ”tillfällig” plats här? Familjen drabbades hårt även 1917 då Jöns Aron avled, 19 år gammal. På den tiden var det tabu att berätta att en ungdom hade avlidit. Vid efterforskning har även släktingar till den avlidne förnekat dödsfallet. Detta är inte enda fallet!

Syskonens moder Botilda Jönsson (1862-1947) vårdades av sina barn i hemmet. Hon deltog aktivt så länge krafterna medgav. Hon sydde, virkade och stickade alster som sedan såldes på missionsauktion i Hultatorp skola.

Redan omkring 1945, kanske tidigare arrangerades tältmöten i Mörkhult och då fanns Botilda i sin bostad med öppet fönster för att delta i gudstjänsten. Friluftsgudstjänster hölls 1950 och kanske tidigare då Sture Hallonsten var officiant! Dessa friluftsgudstjänster har fortsatt fram till förra året, år 2021 och kommer att fortsätta!

Bilden från tältmöte vid Hästhult missionshus omkring 1950.

Bilden från friluftsmöte i Mörkhult 2017.

De tre syskonen skiftades om att hålla söndagsskola i Hultatorp skola med upp till 20 deltagare. Vid vissa tillfällen var söndagsskolan förlagt till någon elevs hem. Vid varje söndagsskola delades ut klistermärke att fästas på tidigare utdelad plansch dessutom fick eleverna den lilla skriften ”Barnavännen”. Vårterminens avslutning hölls som regel i Mörkhult där också föräldrarna var inbjudna. Höstterminens avslutning höll i Hultatorp där det delades ut godispåsar ända sedan förra seklets början samt jultidning till eleverna. Söndagsskolan startade 1908 och upphörde år 2016.

Våravslutning med söndagsskolan i Mörkhult.

En Juniorförening var tidigare bildad och då missionshuset i Hästhult uppfördes 1945 förlades verksamheten där. Einar var självklart en av ledarna. Deltagarantalet varierade med upp till 15 medlemmar.

Juniorföreningen på båtutfärd.

De tre syskonen Einar, Mimmi och Karin bildade en kör och framträdde vid olika samlingar med Einar som organist eller dirigent.

Einar var den som skötte lantbruket inom åker och skog. Stor hjälp hade han av systern Karin som trots hon var kvinna var väldigt stark. Mimmi var mer hushållsnära och skötte hushållet. Hon var även behjälplig då någon granne eller bekant ordnade kalas.

Radio och teve var obekant för syskonen då dessa moderniteter inte passade in på deras kristna livssyn. Kåsören har minne från detta då vår familj var bjudna på kalas hos Nilssons granne i radions barndom. Min familj hade ingen modern radio medan Nilssons granne hade en modern transistorradio. Jag satt och sökte in på olika sändare. Efter en stund kom Mimmi och stängde av radion! Efter några år fann syskonen att det fanns kristna program i både radio och teve.

Hultatorp skola i nyskick.

De tre syskonen sålde fastigheten i Mörkhult till Kjell och Erna Olsson 1960. Kjell och Erna överlät fastighet i Mörkhult till Sofia och Erling Olsson 2002. När syskonen Nilsson överlät Mörkhult flyttade de till skolan i Hultatorp och när Kjell och Erna överlät Mörkhult flyttade de till skolan i Hultatorp.

Syskonen var gemytliga och tillmötesgående och många äldre minns dem med glädje.

 

Top