Det hände maj månad för 50 resp 100 år sedan

VITTSJÖ. 
1972 
Kommunalfullmäktige beslutade att till Vittsjö hemvärnsområde försälja Björstorp skola för 5 000 kronor. Vidare försåldes gamla Mejerilokalen till NJ Grafo för 80 000 kronor.

Björstorp skola på den tiden det begav sig.

MHF arrangerade familjerally med 219 tävlande som hade vissa praktiska uppgifter att lösa.

Länsstyrelsen avslog kommunens framställan om bättre vägnät, främst väg 117. Redan då fanns planer att väg117 skall anslutas till planerade väg 15 i Markaryd.

Skolklass 6 åkte till Friluftsfrämjandets gård i Åsljunga för en veckas lägervistelse med flera naturstudier i terrängen.

Lekskolan åkte på dagsutfärd till Miniland vid Halmstad.

Kyrkliga söndagsskola gjorde sommarresa till Hästveda och Broby.

Kommunrodden i Gåsadammen gav seger till laget från Hässleholm med kvinnlig styrman mot tidigare tungviktaren politikern Åke Brink.

Även denna månad var det avtackning på poststationen. Det var lantbrevbärare Carl Paulsson, Emmaljunga som då lämnade sin sista post.

Kalabalik rådde på Marknadsplatsen då en kastvind blåste omkull alla marknadsstånden.

1922
A Widén sökte en skicklig möbelsnickare van vid stolarbete.

Fil lic P. Harzelius föreläste om ”Artur Harzelius och hans lifsgärning”.

Kapten Sven Zickerman omvaldes till ordförande i skytteföreningen.

Skolinspektören förklarade att barnantalet i Björstorp skola var så stort att ny lärartjänst måste tillsättas.

Nya skoaffären med Edith Nilsson sålde Herkules skor till låga priser. Reparationen utfördes.

 

Top