Sten Hallonsten från Vittsjö fick kunglig medalj

VITTSJÖ. Sten Hallonsten är född och uppvuxen i Vittsjö och var för några veckor sedan på besök i Stockholm och där tilldelades han, av kung Carl XVI Gustaf, Kunglig medalj i blått band. Denna välförtjänta utmärkelse fick Sten för många års verksamhet med konfirmandläger för fysiskt drabbad ungdom. Dessa friluftsläger startade i Hårsjö, Vittsjö för många år sedan och fortsatte sedan i Åhus.

Sten Hallonsten i full ornat i Vittsjö kyrka.

Sten och hans fem bröder var uppväxta i prästgården i Vittsjö där brödernas fader Sture var kyrkoherde. Sten var tillbaka i Vittsjö och berättade då humoristiskt om sin uppväxt i prästgården: ”Det hände då och då att vi bröder kämpade och knabbade på köksgolvet: då tog mor Elisabet fram mattbankaren och alltid träffade hon någon av oss”!

Kanske var Stens medalj lik denna?

Lägerverksamheten för psykiskt drabbad ungdom började i Hårsjö1966. Efter några år flyttades lägerverksamheten till Åhus och dåvarande EFS-gården, numera Åhusgården. Där fortsätter denna trevliga och allmännyttiga verksamheten för drabbad ungdom. Efter Elisabet Hallonsten som lägerchef tog Sten hand om detta ansvarsfulla uppdrag som han nu har lämnat. Nu är det en av Stens tidigare konfirmander, Theresa Callewaert tagit över verksamheten som chef för lägret.

Elisabet Hallonsten med några lägerdeltagare 1972.

Lägerverksamheten i Hårsjö startade alltså 1966. I Hårsjö gamla skola var det även febril verksamhet. Flera intresserade kvinnor från bygden fanns där för att ordna med middagsmål till lägerdeltagarna. Det skalades potatis, dukades och diskades efter måltiden. Övriga måltider fick deltagarna själva ordna med över öppna elden på stranden till Hårsjön. Verksamheten ökade varje år och 1972 var det 40 fysiskt drabbade deltagare samt 50 andra scouter som hjälpte sina drabbade kamrater. Då fanns det elva patruller som skulle resa/bygga sitt tält och då behövdes sakkunnig hjälp. Alla hjälptes åt att bygga en lägerkyrka vid stranden och givetvis skulle alla deltagare vara klädda i scoutuniform. Till lägerkyrkan kom Sture Hallonsten och höll gudstjänst.

Sture och Elisabet Hallonsten var delaktiga vid läger i Hårsjö.

I stort sett gäller samma lägervillkor även i Åhus fast Sten har överlämnat ansvaret men givetvis kommer Sten på lägerbesök då och då.
Sten Hallonsten har uppskattats för sin insats som lägerchef under många år och är värd kunglig medalj i blått band i 8:e storleken för ”förtjänstfulla insatser inom scoutrörelsen”.

 

Top