HILDING MÅNSSONS LIVSVERK

Bönder i Vittsjö socken.

Bönder i Vittsjö socken är för all framtid förknippad med författare Hilding Månsson. Vem var då Hilding Månsson, Hilding på Furutorp?  Hilding var under många år en produktiv lantbrukare. Han förvärvade lantbruket i Furutorp 1936 och fick Hushållningsgillets utmärkelse för välskött lantbuk 1954. Hembygdsintresset resulterade i att han fick Wittsjö hembygdsförenigs utmärkelse.

Hilding Månsson var född 1912 och avled hastigt utan någon olycka under skogsarbete 1989.
Utöver skötseln av lantbruket hade Hilding också ett antal mjölkkor. Djurbesättningen avyttrades omkring 1974 och lantbruket arrenderades ut 1979. Under sin tid som lantbrukare var han några år ordförande i lokala LRF-avdelningen. Sedan Hilding blev änkling 1968 började livet bli ensamt och tiden blev lång. Då började han som filatelist och samlade frimärket men övergav denna hobby efter ganska kort tid då det var liksom ett ”petgöra”. Det var då som Hilding övergick till hobbyn släktforskning som blev hans livsverk. Det blev många resor till Landsarkivet i Lund när forskandet började.
Givetvis började han utforska sin egen släkt. Han lyckades komma ända tillbaka till 1300-talet och då fanns släkten i Norge. Andra släktforskare har träffat på problem då släkten har varit dels Dansk och dels Svensk under oroligheterna på 1600-talet då Skåne blev Svenskt 1658. Så var detta uppdrag utfört och dokumenterat för framtiden. (All dokumentation förvaras av Wittsjö hembygdsförening samt i biblioteket i Vittsjö). I släktregistret förkommer både en häxa i Norge samt blomsterkungen Linné.

Då tog sig Hilding an nästa stora projekt, att utforska släkterna till gårdarna i Vittsjö socken. (Tidigare fanns utgåvan Torp och torpare i Vitsjö socken under 200 år av Ernst Paulsson). Vid forskningen av bönderna och deras gårdar blev det ytterligare resor och förfrågningar till Riksarkivet i Köpenhamn, Kammarkollegiet i Stockholm, Lantmäteriet i Kristianstad och Landsarkivet i Lund. En del uppgifter hämtade Hilding från kyrkoarkivalierna i Vittsjö och angränsande socknar. Problemen uppstod i Vittsjö där kyrkoböcker saknas från några år. Hur dessa har förkommit är okänt, det kan ha skett genom brand eller slarv.
I boken Bönder i Vittsjö socken som utkom 1982, har Hilding gått så långt tillbaka som till 1500-talet men givetvis finns det luckor här och var då registreringen några hundra år tillbaka inte var så fullständig som i dag. Det hände att om någon församlingsbo avled på annan plats var det sällan uppgiften kom i hemförsamlingens dödbok. Dock finns alla 44 byarna med i boken som omfattar 232 sidor. Det är inte en bok som sträckläses men det är ett ypperligt uppslagsverk för släktforskare och andra som letar sina rötter.
Hilding Månsson i Furutorp var alltid medelsam då andra forskare behövde någon uppgift från gamla tider. Det var med tillfredställelse han lämnade sin forskning vidare. Hans livsverk lever kvar.

Top