KYRKRESA TILL TVÅ KYRKOR.

 

VITTSJÖ. Årets fjärde och sista kyrkresa till en landsortskyrka var förlagd till en plats med två kyrkor på gångavstånd. Färdledare var Ingegerd och Rolf Nilsson som även tidigare lagt upp resmålen Färden företogs i bilar och avslutades med måltid hos Farozon i Hässleholm.

Kyrkvaktmästare Tomas Rasmusson i samspråk med K E Lunnergård vid kaffepausen.

Målen för dagens resa var de båda kyrkorna i Ignaberga. På plats mötte kyrkvaktmästare Tomas Rasmusson upp med början vid den gamla 1100-tals kyrkan som fortfarande är i flitigt bruk då även många förrättningar sker utöver ordinarie gudstjänster.  Första informationen lämnades utomhus och inne i kyrkan inleddes besöket med andakt. Saklig redogörelse lämnades om den gamla kyrkans historia. För många var det nog en överraskning att altaret även tjänstgjorde som bollplank för predikans ord.

Efter fikapaus vid kyrkbacken blev det besök i den nya kyrkan som är i behov av större inre renovering. Därför står denna kyrka oanvänd sedan några år tillbaka och all gudstjänstverksamhet är förlagd till den gamla kyrkan. Även här blev det en ingående och utförlig redogörelse för kyrkan. Deltagarna i resan fick även lyssna på kyrkorgelns ljudande stämmor och present överlämnades till den kunnige informatören.

Ett formulär delades ut med frågor gällande besök i tidigare kyrkor. Information lämnades om planeringen för nästa års fyra kyrkresor mot lämpliga mål.


 

Top