HÖSTSKÖRD GAV 1 880 KRONOR TILL VÄRLDENS BARN.

VITTSJÖ. Kyrkorna i landet smyckades i söndags, Tacksägelsedagen, med en del av höstens rika skörd. Så även i Vittsjö kyrka där Centerkvinnorna hade samlat växter och blad från hösten. Dessutom bjöd kvinnorna på bredda mackor i församlingshemmet där det även skedde försäljning av gröna växterna och rotfrukter.

 

Amanda Nilsson fäster blicken på ett hägrande äpple från en del av höstens skörd.

 

 

 

 

Vid gudstjänsten predikade Carl Olof Danielsson över dagens text och ungdomskören medverkade med flera sånger delvis till eget ackompanjemang, under Mats Lunnergårds ledning. Evert Sturesson medverkade med kornett vid unisona psalmerna.

Vid samlingen i församlingshemmet till samkväm såldes de växter och rotfrukter som hade funnits i kyrkan. Behållningen på 1 880 kronor sänds vidare till Världens Barn. 

Top