97e SYFÖRENINGSAUKTIONEN I HULTATORP

HULTATORP. Det var många år sedan det kom så många människor till skolsalen i Hultatorp gamla skola, väster om Vittsjö. Dragplåstret för över 40 besökare var Hultatorp syförenings 97e auktion på tillverkade och skänkta alster som inbringade 18 100 kronor

Hultatorp syförening bildades 1915 och redan på vårkanten hölls den allra första försäljningen. Dessutom hölls ytterligare en auktion närmare jul detta första verksamhetsår. Något år senare hölls ingen försäljning alls under ett år. Undervisningen i skolan upphörde och år 1959 köpte syskonen Nilsson i Mörkhult den gamla skolan. De bosatte sig där och den gamla skolan har under alla år varit en samlingsplats för predikningar, auktioner, andra sammankomster och för söndagsskolan. Numera är det Erna och Kjell Olsson som är bosatta där och äger skolan.

Vid syföreningsauktionen i fredags var det Lennart Arvidsson som först höll en kort andakt och sedan var han auktionsropare efter kaffesamkvämet. Mest kostade en sydd duk som nye ägaren fick betala 700 kronor för. Inkomna medel kommer att fördelas bland annat till EFS, Kyrkan och andra hjälporganisationer.

Top