BRÖDKAKOR OCH OSTKAKA PÅ AUKTION

VITTSJÖ. En brödkaka av ordinär storlek kostade 210 kronor och en mindre duk med korsstyng kostade 290 kronor då kyrkliga syföreningen höll auktion i församlingshemmet. Totala intäktssumman blev 11 675 kronor som bland annat tillfaller IM.

Ungdomskören som underhöll vid kyrkliga försäljningen.


Före fika rast höll Calle Präst en kortare andakt med utgång från olika psalmer och efter samkvämet underhöll Ungdomskören med flera sånger under ledning av Kerstin Sturesson. Det blev både körsång, duettsång samt solosång. Efter slutförd underhållning tackade kören med spontana bugningar.

Calle Präst var auktionsförrättare och budgivningen fick gå ganska snabbt innan budgivningen avslutades med ordet pang i ställer för klubbslag! Bland utbudet fanns kakor, förkläden, grytlappar och jullöpare kryddat med prästerliga historier. Paket med lottnummer kostade upp emot 200 kronor medan de hemstöpta ljusen slutligen reades bort till nedsatt pris. En ännu inte färdig ostkaka kommer i sinom tid att levereras till köparen.

Top