KYRKOGÅRDSVANDRING I VITTSJÖ

 

VITTSJÖ. Ebbe Persson, sign. epe i spalterna, hade inbjudit till kyrkogårdsvandring lördagen den 7 juli. Det var dock ett strilande regn över kyrkogården och vandrarna. Efter fyrtio minuter deklarerade Ebbe att det fick vara nog. Hans medhavda papper återgick mer och mer till pappersmassa. Vi inbjöds att återkomma följande lördag. Därtill meddelade han att det troligen skulle bli den sista vandringen han arrangerar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den påföljande lördagen var det ett betydligt behagligare väder. Vandringen tillgår så att vi stannar vid varje gravsten och Ebbe återger vad han vet och åhörarna fyller ofta på med sina kunskaper om den som vilar under stenen. Då vi för dagen var i den norra delen av kyrkogården så innebär det att gravarna här är från tidigt 1900-tal och sent 1800-tal. Kunskapen om personerna blir därigenom tunn. Vi fick också lära oss att i den här delen av kyrkogården tillåts endast jordfästningar av släktingar till dem som redan ligger där. Nya gravar tillåts givetvis i de övriga nyare delarna.

Vid avslutningen för dagen meddelade Ebbe att han kanske är villig att återuppta aktiviteten även nästa år. Vi hoppas verkligen att det blir så. Det är ett stort jobb att ta fram underlaget, det förstår vi, men ju nyare gravar desto mer information finns att tillgå och fler åhörare kan förväntas bidra med kunskap. Det är ett lovvärt kulturarbete Ebbe delger oss och vi ser fram emot nya vandringar i vår nutidshistoria.

Top