HELGMÅLSBÖN MED LEKMÄN

EMMALJUNGA. För 16 år sedan började helgmålsbönen i hembygdsstugan i Emmaljunga. I år var det Eva Nilsson och Karin Persson, båda med anknytning till Emmaljunga som var ledare för helgmålsbönen.


Eva Nilsson och Karin Persson som var ansvariga för bönen i hembygdsstugan.

De första åren var det församlingsprästen med församlingskantorn som höll i helgmålsbönen men på senare år har det varit lekmannaledd helgmålsbön. I år var det åter Eva Nilsson, bördig från Kraxeboda som höll själva helgmålsbönen. I stället för kyrkklockans kallelse till bönen ringde hon in församlingen med en mindre skolklocka!

I det sommarlika höstvädret skulle det lika gärna vari en friluftsbön med samlingen hölls i det gamla torpets storstuga. I helgmålsbönen jämförde hon dagliga händelser med bibliska händelser. Helgmålsbönen inramades av unisona psalmer.
Musiker var Karin Persson, Hamneda som är ingift i Emmaljunga. Även hon med anknytning till Kraxeboda. Hon spelade gitarr till psalmerna. Hon sjöng sedan flera sånger till eget gitarrackompanjemang, bland annat om ”Den gamla orgeln”. Flera av sångerna var kända och helt naturlig blev det en stunds allsång, allt från Barnatro till Man skall leva!
Efter kvällsfika fortsatte sångunderhållningen av Karin Persson blandat med allsång.

Top