FÖR 100 ÅR SEDAN UPPFÖRDES KYRKTORNET TILL VERUM KYRKA

VERUM. Kyrkan i Verum beskrivs i Skånes Kalender 1878 som gammal och ful. I dag kan fortfarande sägas att kyrkan är gammal men absolut inte ful. Om den varit ful hade det sannolikt inte varit något ABBA-bröllop där 1971 då det uppskattningsvis kom 2 000 nyfikna för att beskåda kändisparet.
På söndag den 16 är det nästa stora begivenhet med kyrkan i Verum. Då skall 100 års minnet av kyrktornets uppkomst firas klockan 14. Sannolikt blir det inte så stor invasion denna gång men några hundra besökare väntas.

Kyrkan i modell före tornets uppkomst samt ett fotografi från samma tid. Modellen visas på söndag.

 

 

 

 

 

 

Förberedelserna var längre då kyrktornet skulle uppföras 1911- 1913 än dagens förberedelser inför firandet. Redan 1860 började diskussionerna om uppförande av ett torn på befintliga kyrkan men tiderna var kärva. År 1877 fanns det 1 678 boende i Verum som var annexförsamling till Visseltofta. Omkring 1860 fanns det cirka 1 800 personer i Verum. Nu är befolkningen i Verum omkring 460. Den stora utflyttningen skedde i början av 1900-talet då det stora och välbärgade landet i väster lockade. Det lockade även Eberhardt T Fischer som var född 1893. Han reste med olycksdrabbade Titanic som förliste 1912. Sin konfirmationsbibel lämnade han hemma och den kommer att visas på söndag vid jubileet.

Då kyrktornet uppfördes 1911-1913 fanns stora ”landsvägen” mellan Verum och Vittsjö i omedelbar närhet till kyrkan fram till 1927 och de få trafikanterna på den tiden kunde under ett par års tid följa byggande av kyrktornet. Det gällde inte bara tornet utan alla takstolar fick byggas om och det var endast de gamla tjocka murarna som var kvar. År 1910 fanns det 64 000 kronor i kassan som var reserverad för tornbyggnaden. Denna summa räckte givetvis inte till kostnaderna men var resterande belopp kom ifrån är inte bekant. Inte heller den totala kostnaden för uppförandet. Läger var så kärvt någon tid på 1800-talet att församlingens brudkrona såldes för att få in pengar. Läget lär varit så kärvt i början av 1800-tet då norra delen av kyrkan uppfördes att pengar lånades från en ganska närbelägen lönnbrännare!

KLOCKSTAPEL FÖRE 1912

På en av bilderna syns dels Mats Pettersson skalenliga modell av kyrkan före 1911 med spåntak och dels ett fotografi från samma tid, båda visande den rödmålade klockstapeln intill kyrkan.  Av någon anledning skedde inte invigningen förrän i mars månad fast årtalet 1912 finns på kyrktornet. Då inleddes högtiden med psalmen Fädernas kyrka. Efter den storslagna högtiden som bevistades av 1 500 personer var det middag för de prominenta besökarna hos kyrkvärden Axel Håkansson.

Nu står kyrkan fin och ändamålsenlig redo att möta besökare. Kyrkklockorna klämtar till samling vid olika högtider.

Högtid blir det på söndag då 100 års minne av tornets uppkomst firas. I kyrkan medverkar Ingmar Nordström samt Verumsbördiga Yvonne Thuvesson. Dessutom medverkar kyrkokören.

På kyrkbacken, som blir helt fri från parkerade bilar denna dag kommer tre tält att resas där kyrkkaffe serveras. Där kommer historikern från Verum, Mats Pettersson att berätta om kyrkans tillkomst men främst om kyrktornets planering och uppförande. På plats kommer den förstärkta Verumskören att sjunga under Curt Nilssons ledning.

Tips: kom i tid för att få plats i helgedomen!

 

 

 

 

 

 

 Fyra av de närmast ansvariga för 100 års firandet. F v Ebbe Persson, Anders Paulson, Ingvar Larsson samt Mats Pettersson.

 

Mats Pettersson som kommer att hålla historiskt högtidstal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrktornet till Verum kyrka med årtalet 1912.

Top