HULTATORP SÖNDAGSSKOLA HAR VERKAT I 125 ÅR

HULTATORP/VITTSJÖ. I sin ungdom var Nils Olsson i Lönsholma i Amerika en tid och blev så inspirerad av den verksamhet som söndagsskolan bedrev där.  Vid hemkomsten 1887 bildade han en söndagsskola som kom att kallas och heter fortfarande Hultatorp söndagsskola. Efter 125 års oavbruten verksamhet som blir extra högtidlig på Juldagen då den 125 söndagsskoljulfesten firas. Platsen blir Hultatorp gamla byskola.


Hultatorp söndagsskola firar 100 år. F v Enok Nilsson, Hjalmar Olsson 90 år, Paul Persson, Conny Lindberg, Erik Forsback och Josef Nilsson.

Skolan i Hultatorp uppfördes inte förrän 1908 och därför var söndagsskolan tidigare ambulerade i hemmen. Då tomten till skolan skänktes gjordes förbehåll att skolsalen skulle vara tillgänglig bland annat för söndagsskola. Så har det fortsatt fast en viss utlokalisering skedde någon tid till Hästhult missionshus. En och annan gång var söndagsskolan förlagd till någon elevs hem.
Traditionen har även följt lärargärdningen, Efter Nils Olssons gärning tog sonen Olof över ledarskapet och sen kom Nils Olssons sonson Enok Nilsson in som lärare och Enoks dotter Kerstin Brink verkade en tid som lärare. Bland eleverna har tidigare funnits Nils Olssons sonsondotters döttrar. Fem generationer i samma söndagsskola! En av förgrundsledarna var Botilda Jönsson i Mörkhult och hennes barn var legendariska syskonen Karin, Einar och Mimmi Nilsson från Mörkhult. De hade denna ledargärning under många år. Ända sedan begynnelsen med verksamheten har det varit ett gränslöst samarbete mellan EFS och BV. Flera andra personer i trakten har fungerat som lärare i söndagsskolan.
Nästan alla barn i trakten har varit elever i söndagsskolan och några har dessutom blivit lärare i sin gamla skola. Juldagens fest har också blivit något av hembändardag för tidigare elever. Den person som under tidens gång har bevistad flest söndagsskolfester var Paul Persson i Hästhult som fram till fin bortgång hade bevistat 80 julfester! Barnantalet var stort förr i tiden och de stora klasserna fortsatte fram till 1940-talet då det kunde vara upp till 40 elever om alla kom. Så var inte fallet men en guldstjärna för varje bevistat tillfälle var en sporre!
En av de tidigare lärarna var Nils Persson, Björkholm. På hans 67-års dag uppvaktade eleverna med en tavla som gratulation. Tavlan var textad med dåtidens sirliga silverliknande bokstäver. Denna tavla finns fortfarande upphängd i den gamla skolsalen. Folkskolans verksamhet upphörde 1959 men söndagsskolans verksamhet fortsätter.
De gamla traditionerna följs så långt det är möjligt. Fortfarande markeras varje närvaro med en stjärna på en plansch med en extra stor guldstjärna var tionde gång. De gamla ljushållarna används med svarvat ”träpäron” som motvikt. Dessa ljushållare i granen har använts troligen sedan söndagsskolan började för 125 år sedan. Helt enligt traditionen delas det också ut godispåsar till alla elever vid söndagskolans julfest.
Extra högtidligt har det varit vid julfesterna då det har firats 100 år, 107 år, 110 år, 115 år och 120 år. På Juldagen i år är det jubileum igen, denna gång 125 års jubileum och även då väntas många tidigare elever till återträff.
Under några år fanns det inte någon bofast person i Hultatorp by men nu finns det två bofasta i byn jämte ett antal fritidsboende.


Söndagsskolan i Hultatorp firar sin 115 julfest med tidigare och nuvarande elever samlade.Söndagskolans elever samlade till den 120:e julfesten i Hultatorp.

Top