FANNY SJÖNG PÅ JULBÖNEN I VITTJÖ

VITTSJÖ. Julottor har hållits medan urminnes tider medan Julbön började först 1941 i Vittsjö kyrka. Kanske var det oron ute i världen med krigslarm som var orsaken till att människor samlades i kyrkan för extra samvaro. I år var det hemvändaren Fanny Pålsson som var gästartist och berikade gudstjänsten med sin sång.
Ljusbågar som en portal  i gången i kyrkan välkomnade med sina levande och flämtande ljus. I Triumfbågen fanns den gamla ljuskronan från 1500-talet som med sina 16 ljus spred stämning under julbönen. Se separat artikel senare.
Efter inringningen var det Fanny Pålsson som tillsammans med Sam Larsson sjöng Julen är här. Fanny Pålsson fortsatte med Viskar en bön samt Himlen i min famn. Predikan hölls av Calle Präst och talet inramades av psalmen 121. Efter nästa solosång upptogs kollekt vid psalmsång till verksamheten inom IM.
Efter Stilla Natt avslutades högtiden med O Helga natt med Fanny Pålsson Mats Lunnergård och Sam Larsson. Calle Präst tackade särskilt Fanny Pålsson och överlämnade blomster. Julbönen i helgedomen var välbesökt. Vid flera tidigare tillfällen har solisten gästat kyrkan.

 

Top