125:e JULFESTEN FÖR SÖNDAGSSKOLAN I HULTATORP

HULTATORP. Det kan vara möjligt att Hultatorp söndagsskola i byn Hultatorp väster om Vittsjö är den äldsta verksamma söndagsskolan i Sverige? Om så inte är fallet är det nog den äldsta verksamma söndagsskolan i Skåne! Helt enligt traditionen hölls julfesten på just Juldagen. Denna gång för 125 gången! Ett antal av grånande pensionärer, tidigare elever kom också till festen i den gamla byskolan.

Nuvarande och tidigare elever i Hultatorp söndagsskola.

Söndagsskolan bildades 1887 av Nils Olsson som varit i Amerika och fann vid hemkomsten till Sverige att klimatet kunde vara lämpligt för en söndagsskola. Till en början samlades eleverna i olika hem för söndagsundervisning i bibliska ämnen. Tomt skänktes till skolhus i Hultatorp och skolhus uppfördes 1908. I gåvobrevet fanns angivet att skolan skulle vara tillgänglig för bygden och religiösa samlingar. Då flyttade Hultatorp söndagsskola in.

Verksamheten har sedan dess pågått varje söndag med undantag för jul- och sommarferier. Tre generationer från grundaren av söndagsskolan Nils Olsson har varit verksamma som lärare i skolan. Flera olika lärarkrafter har varit verksamma i söndagsskolan men uppräkning är lite vansklig men de tre syskonen Nilsson från Mörkhult, Karin, Einar och Mimmi förtjänar att nämnas. De övertog ansvaret sedan deras moder Botilda Jönsson minskade sin aktivitet på grund av ålder.
På Juldagen 2012 högtidlighölls firandet av den 125 julfesten för söndagsskolan då även en del äldre elever har kommit för att delta i firandet. Föreståndare för Hultatorp söndagsskola med för nuvarande sex elever är Erna Olsson och Inger Gustavsson. Efter välkomsthälsning tände eleverna ljusen i granen som höll rätt balans med sina päronformade motvikter.
Det blev flera sånger om Julen och dess firande, dels ur sångblad och dels från söndagskolans sångbok som har några år mellan bladen.


De tre vise männen med sina gåvor.

Tre vise män kom in på scenen och överlämnade sina gåvor i stallet i Betlehem. De tre eleverna spelade var sitt instrument, blockflöjt, gitarr samt valthorn. Erna Olsson föredrog kort historik samt läste upp ett brev från barnbarn till Bengt Johansson som skänkte tomten till skolhus. Barnbarnet, Rolf Wittesjö skänkte också en summa pengar till söndagsskolans verksamhet.
Tidigare eleverna Siri Carlsson, Hörby och Nils Erik Lunnergård, Vittsjö berättade minnens från sin tid i söndagsskolan.

Tre generationer som varit och är elever i Hultatorp söndagsskola.

Vid fikapausen gavs tid för gemenskap då både söndagsskola och väderlek kom på tal. Lagom till fikarasten anlände dagens gäst, pastor David Castor som talade om julförberedelser och Julens betydelse. Traditionella jultidningen samt lika traditionella godispåsen delades ut till de yngre besökarna innan högtiden avslutades.

Top