VANDALER BLOTTLADE ANTIKVARISKA FYND

VITTSJÖ. Kyrkan i Vittsjö vandaliserades svårt den 24 augusti 1988. Krucifixet vid predikstolen revs ner och hamnade på trappan till predikstolen. Altartavlan revs delvis ner, ljuskronorna skadades och dopfunten skadades. På väg från skadeplatsen passade också vandalern på att skada inredningen i bårhuset. Vandalerna lämnade blodspår efter sig och kunde snabbt gripas.

 

Pergamentremsorna med noter finns bevarade hos Landsarkivet. Bilden är exponerad innan pergamenten rengjordes.


Vandalerna tog sig in i kyrkan genom att slå sönder ett fönster och en vandal skadade handen. Det var blodspår från handen som ledde polisen till de misstänkta, tre ynglingar i 20-års ålder.

PERGAMENT MED NOTER

Vid restaureringen av altaret och baldakinen upptäcktes pappersremsor som använts för tätning av torrspricker vid uppsättningen. Det visade sig inte vara vanligt papper utan pergament med skrivna noter och nottecken, troligen från 1300-talet.

Sprickorna i baldakinen hade lagats av något som först ansågs vara smutsigt papper men vid närmare studier av en konservator upptäcktes att det var inget vanligt papper. Det var i stället pergament och på detta pergament fanns noter för musikaliskt framförande. Noterna var skrivna med latinsk skrift och därför var det troligt att det var medeltida musik på de smutsiga notbladen.

Pergamentet lämnades till landsantikvarie till förvaring men det är knappast troligt att något musikstycke inte har framtagits. Vid senare efterforskningar visade det sig att det var fragment från mässboken Garduale Lundense från 1300-talet. Delar av den 27:e psalmen i Psaltaren var läsbar. Troligen var det munkar i Lunds stift som skrivit noter och nottecken. De fragment som hittades var avsedda att användas efter Pingsthelgen och fram till sjunde söndagen i Trefaldighet.

Det var ingen fullständigt musikstycke som återfanns efter drygt 700 år utan pergamentet var skurit i strimlor för att täta torrspricker i trävirket. Sparsamhet rådde och därför var noter skriva på båda sidor av pergamentet. Vid restaureringen av baldakinen upptäcktes fyra lager av tidigare målningar.

KOLTECKNINGAR?

En annan sensationell upptäck gjordes vid restaureringen av altaret. Altartavlorna med de nio småtavlorna var skadade och en tavla hade lossnat från sitt fäste. På baksidan upptäcktes troligen kolteckningar på duk. Minst två av de nio tavlorna hade teckningar eller målningar på baksidan. Eventuellt kan det finnas målningar på ytterligare tavlor i altaruppsatsen.

 

 

 

 

Konservator Herman Andersson visar upp en av de nu gömda tavlorna från altaret i Vittsjö kyrka.

Tidpunkten för dessa målningar var svår att datera. Målningarna kan ha utförts mellan åren 1590- 1700 men någon ingående forskning har inte utförts för att närmare bestämma ursprunget. De gamla tavlorna finns ortfarande kvar bakom de nu synliga bilderna.

Den grova skadegörelsen och vandalismen medförde det positiva de gamla pergamenten med noter och gamla kolteckningar åter kom fram i ljuset och forskningen fick ett tillskott att bevara till eftervärlden!

Top