ALLHELGONADAGEN ÄR GRAVSMYCKNINGSDAGEN.

 

VERUM/VITTSJÖ. Allhelgonadagen infaller den 1 november. Då smyckar vi våra gravar. Så skedde givetvis i både Verum och Vittsjö. En snabb visit på de båda kyrkogårdarna visade många som pysslade med omvårdnaden av de käras gravar.

I Verum, som jag besökte strax efter klockan ett, var aktiviteten ännu inte så stor. Där bjöd församlingen på kaffe i församlingshemmet. Då blev jag upplyst om att antalet besökare har ökat år efter år sedan smyckningsdagen infördes. Man tror sig vänta cirka hundra besökare.
Det är inte dåligt. Fast i Verum är man tränad att ”gå man hur huse” när man blir inviterad.
Jag avnjöt kaffet tillsammans med församlingens båda präster Karl-Olof och Kalle och en handfull tidiga besökare. Kaffet och doppat var gott liksom samtalet.
I Vittsjö serverades även kaffe men det behovet var tillfredsställt. Aktiva besökare verkade mer glesa här än i Verum. Månne vittsjöborna har anammat mer ”kontinentala” vanor än verumsborna?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffeservering i Vittsjö
Klockan 14.30 var det dags att ta plats i kyrkan . Där bjöds en eftermiddagskonsert med idel välkänd orgelmusik. Vår kantor Mats Lunnergård framförde ett antal väl kända och moderna musikstycken:
Musik:
-    Väktarsång              Edvard Grieg
-    Kärleksvals            U. Neuman
-    Lascia ch´io pianga (Dagen är nära)    G.F. Händel
-    Fångarnas kör (ur Nebudkadnessar)    G. Verdi
-    Come Sunday            Duke Ellington
-    Allt under himmelens fäste        Trad. Arr: M.L.
-    Koppången            P. Moraeus
-    Stad i ljus            Py Bäckman
Sång av Mats Lunndergård och Sam Larsson:
Härlighetens morgon            E. Dahlgren
Vi får se hans ansikte            N.J. Clayton
Det är inte musikens ursprung som är avgörande utan hur den framförs. De båda sångarna är väl samstämda och vet vad de håller på med.Top