TVÅ BISKOPAR TYRBERG MED RÖTTER I VITTSJÖ

VITTSJÖ.Vittsjö församling är sedan århundraden tillbaka känt för en from plats. Det är kanske därför som en tidigare biskop och en tillkommande biskop samt en komminister med gemensamma namnet Tyrberg har sina rötter i Vittsjö. Dessutom är det flera präster som har ursprunget från Vittsjö och Verum.


Beträffande biskoparna är det tidigare rektorn Sigfrid Tyrberg som är anfadern. Sigfrid var född 1906 och avled i Vittsjö 1959. Han blev examinerad lärare 1927 och blev lärare i Vittsjö 1929. Han blev överlärare och senare rektor. Bland de fem barnen var det Karl-Johan som prästvigdes 1962. Han hade tjänst i Hässleholm och Malmö. Han blev kyrkoherde i Allerum och 1989 blev han domprost i Härnösand och två år senare blev han biskop i Härnösand stift och återkom till Skåne 2001. Karl-Johan och Ingrid Tyrberg har en dotter, Kristina som är präst i Hörby.

Karl-Johan hade en bror Staffan vars son Johan nu är vald till biskop i Lunds stift efter Antje Jackelén som snart tillträder som ärkebiskop.

Blivande biskopen Johan Tyrberg är 50 år och bosatt som kontraktsprost i Karlshamn tillsammans med hustrun Katharina. Johan Tyrberg prästvigdes 1990 och har bland annat tjänstgjort som präst i Svenska kyrkan i Tyskland, Staffanstorp, Lund och Ronneby. Han är alltså brorson till biskop emeritus Karl-Johan Tyrberg.
Johan Tyrberg blir mottagen och vigs som biskop i Lunds domkyrka den 30 augusti.


Kristina Tyrberg är bosatt i Södra Sandby men har komministertjänst i Hörby församling sedan 2011. Hon prästvigdes 1993 och de första tjänsterna var i Mörrum och Ystad, sedan i Södra Sandby och Hörby. Hon strävar efter utåtriktad verksamhet med kyrkan som naturlig mötesplats. Stor vikt lägger hon på barn- och ungdomsverksamhet.

Top