PILRIMSVANDRING VITTSJÖ (BJÖRKEFALLA) VERUM

VERUM-VITTSJÖ. Pilgrimsvandringen var planerad från Vittsjö till Verum men regnväder förändrade rutten. Efter gudstjänst i Vittsjö kyrka började pilgrimsvandringen mot Verum medan regnet fortsatte.

Pausuppehåll skedde vid OK:s klubbstugan medan regnet åter fortsatte. Nästa etappmål var hos Kerstin & John Sturesson i Björkefalla med nattvardsmässa.

BILD: Nattvardskalk och bröd som användes i Björkefalla.

Samvaron med de tio deltagarna fortsatte med korvgrillning då solen visade sig och värmde tillsammans glöden från grillningen. Tre av de vandrande pilgrimerna fortsatte sedan till Verum för hemtransport med väntande bil.


De tio pilgrimerna har fikapaus medan värmen från grillen falnade.

Top