FRILUFTSMÄSSA UNDER PLÅTTAK

Ekholmen. Altarstengudstjänsten vid ”tresockenröset” fick för andra året förläggas till bröderna Iwarssons maskinhall/katedral på grund av otjänligt väder utomhus. Första gången efter omkring 1680 som det hölls altarstensmässa, vid just Altarstenen som finns i sockengränsen Vittsjö- Verum- Bjärnum, var år 2009. Det var på denna plats som kyrkoherde Feük under tvång delade ut nattvarden till råbakade Snapphanarna.


Calle Präst och Siw Larsson som tjänstgjorde vid friluftsmöte inomhus!

Seden med nattvardsgudstjänst återupptogs av hembygdsföreningen år 2009. Sedan dess har denna högtid hållits på platsen utom de två senaste åren då nederbörd omintetgjorde friluftsmöte. Gudstjänstmässan har därför hållits i Iwarssons maskinhall.

Vid årets friluftsmässa under plåttak var det Calle Präst som var officiant medan Siv Larsson var ledare för psalmsångerna. ”Kyrkorummet” var för dagen ordnat med altarbod, blommor och tänt ljus. Efter gudstjänsten var det ”kyrkkaffe” i hallen med trivsam samvaro medan regnet fortsatte att smattra mot plåttaket.

Top