50 ÅRS HÖGTIDSMARSCH MED SÖNDAGSSKOLANS DAG

VITTSJÖ. Söndagsskolans dag firades åter i Vittsjö, i år för femtionde året. I år var det helt enligt traditionen samling vid Marknadsplatsen där Röke Blås musikkår tog täten för marsch till kyrkan. I kyrkan fortsatte musikkåren med musik från läktaren.

Med banderoll i täten marscherade unga och äldre mot kyrkan.

Första året som söndagsskolan i Vittsjö fick en egen dag var 1965 på kyrkoherde Sture Hallonstens tid med direkt samling i kyrkan. Två år senare var det samling vid Trekanten där Vittsjö dåvarande ungdomsorkester tog täten för marsch till kyrkan. Då fastslogs att Söndagsskolans dag skulle firas i anslutning till Den Helige Mikaels dag och så har det fortsatt.

Det massiva uppbådet av deltagare i marschen mot kyrkan.

Närbild av några deltagare som deltog i Söndagsskolans dag i Vittsjö.

I söndags, på Mikaeldagen var det åter samling vid Marknadsplatsen och Röke Blås slog an takten för de cirka ett hundra deltagarna i tåget mot kyrkan med banderoll i täten. Ledare för gudstjänsten i kyrkan var Carl-Olof Danielsson med ungdomsledarna Linda Hedman och Karolin Fagerholm som medhjälpare. De var ledare för sånginslagen med egna musikanter samt textläsare.

Top