Missionsauktion gav 15.000 kronor

 

HULTATORP. Den gamla skolsalen i Hultatorp skola fylldes efter hand då de 35 besökarna tog plats. Anledningen var att ortens syförening bjöd in till den 102:a syföreningsauktionen. Lennart Arvidsson var auktionshållare och han förespråkade om det inte borde kallas missionsauktion. Den gamla syföreningen har minskat efter hand och består i princip av endast en medlem!

Auktionsutropare vid missionsauktionen var Lennart Arvidsson.

Sammankomsten inleddes som sig bör de senaste 100 åren, med andakt. Det var Lennart Arvidsson som förmedlade denna. Erna Olsson, allt i allo för auktionen inbjöd också till fika före försäljningen. Det enda som påminde att det varit en skolsal var skolorgeln och lärarinnans kateder! Forna tiders syföreningsauktioner översvämmades av diverse handarbete. Denna tid är förbi då endast några få korsstygns- och broderade alster bjöds ut. I övrigt bjöds det ut nyttosaker och matnytttigt till det mesta som tillhör hemmet.

Fikabordet har invaderats av besökare

Utroparen gjorde klart att en blinkning eller en nick med huvudet gav vissa bud. Den av besökarna som reste sig upp fick ett påslag på 100 kronor. Detta fick den erfara som reste sig för uträttande av ett ärende! Det stående budet var ett misstag som snabbt rättades till! Då nästa person reste sig blev roparen mer eller mindre ställd mot väggen! Denna gång var det ett verkligt bud på +100 kronor! Över lag blev det högt pris på stenugnsbakat och ostkakor. Något handarbete steg även upp till en bra summa.

Detta fikabord samlade både närboende och långväga besökare.

Samtliga intäkter under kvällen kommer att fördelas till olika ändamål inom missionen. Kvällens intäkter blev något över 15 000 kronor. Liksom tidigare år kommer summan att fördelas till EFS, distrikt och centralt.

Top