Lördagskåseri...

En skottskada
Den här episoden har jag själv inte upplevt. Berättaren var emellertid övningsledare och intygade att den var sann.

Utanför vakten vid Bergakasernerna i Helsingborg låg en djup grop där det fanns en korthållsskjutbana. Gropen brukade även utnyttjas vid förflyttning till och från andra övningspass, för att som det kallades ”trimma” beväringarna. Man kommenderade eldställning i olika riktningar. Vid varje riktningsförändring måste de ner i gropen och sedan upp på andra sidan. Ofta hade man lös ammunition i vapnen för att få mera stuns i övningen.

Den lösa ammunitionen till gevären var långt ifrån ofarlig. Det tog ett par meter innan träpluggen splittrades och säkerhetsavståndet var flera meter.

En kväll hade berättaren kvällstjänst. Han skulle träna stridsförflyttning och på väg ut till övningsterrängen övade han eldställningar i gropen med lös ammunition.

Under övningen i stridsförflyttning avlossades inga skott. Efter cirka fyra timmars övning skulle han upplösa avdelningen vid kasernen. Han gav order om vapen- och persedelvård och frågade avslutningsvis om det fanns några frågor.

Den annars synnerligen tystlåtne beväringen Johansson sa då: ”Furir - dom har sködet mej i röven”.

Johansson blev inlagd på Sjukan för en elak skottskada i ena skinkan. Han hade emellertid utan att klaga genomfört kvällstjänsten.

 

Top