Lördagskåseri...

Påssjuka (parotit) 

Påssjuka är nog en av de lindrigaste av virussjukdomarna och är i det närmaste utrotad. 
Smittämnet finns i saliven, efter två, tre veckors inkubationstid och hög feber under relativt kort tid, uppstår svullnad i stora spottkörtlarna på ansiktets framsida. 
Drabbar i stort sett bara barn mellan 5-15 år och är bara smittsam under tiden svullnaden består.

Vuxna kan drabbas och det var precis det som hände min far, i stort sett hela familjen smittades, utom mor som fick sköta allt. Far led ordentligt av sjukdomen, svullnaden spred sig till hans testiklar och det innebar husläkarbesök. Risk för sterilitet fanns.

Detta hände på 1950-talet, även då stängdes skolorna under den korta tid som smittan härjade.

Normalt behövs ingen behandling och vaccin finns. Genomgången sjukdom medför i regel livslång immunitet.

 

Top