Hembygdsdag i Emmaljunga

På tvättlinan intill den gamla handvevade tvättmaskinen och vridmaskinen fanns gamla intima damunderkläder upphängda. Det gamla sättet att baka gorån visades och svarvade saker förevisades på ett bord. Där fanns hemtillverkade smycken av skilda utföranden och lika handarbetade var det pilarbeten som blev korgar och andra nyttoföremål. Inom flätningsarbeten visades växande pilträd  och stolsitsar flätades samman till fina sitsar.

Flitiga bin kunde beskådas inom glas och ram intill den gamla vandringen med ett par äkta halmflätade bikupor, visserligen omoderna i dagens bisamhälle men fyllde stor funktion i dåtidens biskötsel. Det gamla hantverket med bandflätning demonstrerades med vackert band som resultat.

Under de timmar som hembygdsgården var öppen serverades fika under eftermiddagen kring borden på grönområdet utanför stugan. Under en stund underhöll bygdespelarna med musik och med Arne Lindeberg som solist. Vidare fortsatte hembygdsföreningens sånggrupp med flera kända sånger och visor. Försök gjordes också med kanonsång.

Hembygdsdagen har kommit för att stanna med så digert program som genomförde.

3sngaree-a0906.jpgUtbrytning skedde av dessa tre manliga sångare som höll tonen från bänken.

Top