Anton Anderssons Stiftelse

VITTSJÖ. Nu är det dags att söka bidrag från Anton Anderssons Stiftelse ”för aktningsvärda ålderstigna”.

Sökanden skall vara skriven i Vittsjö församling. Blanketter finnas att hämta på pastorsexpeditionen, i kyrkan och finns via länk i denna artikel. (Klicka)

Ifylld blankett lämnas sedan på pastorsexpeditionen i Vittsjö. Observera att en kopia på självdeklaration ska bifogas, finns inte denna med behandlas inte ansökan.

Senaste dag för ansökan är den 25/11-2022.

Ytterligare upplysningar kan ges genom kyrkoherde Stefan Dahlström, eller av Johnny Olofsson 070 647 28 57.

 

Top