Bjärnums Handels Hantverks-&Industriförening - en snart 100 årig historia

BJÄRNUM. Olika grupper i samhället hade börjat organisera sig redan på 1800-talet. Det var främst de frireligiösa som bildade sammanslutningar men redan 1907 bildade Bjärnumssnickarna en fackförening. Bland företagarna var organisationsgraden liten. Endast ett fåtal var anslutna till Sveriges Arbetsgivarförening. Tankegångar väcktes bland företagarna att bilda en förening som kunde tillvarataga handel, hantverkets och småindustrins intresse. Det dröjde dock fram till 1926 innan man förverkligade tanken att bilda en förening. Den 30:e december samlades 17 företagare och bildade det som kom att heta, Bjärnums Handels Hantverks-& Industriförening. Förutom de 17 hade ytterligare tre anmält sitt intresse så det kom att vara 20 medlemmar från starten. Föreningens första ordförande blev Olof Persson, som hade den posten i 20 år.

 Hantverksföreningens första styrelse

I Hantverkslokalen, beläget under Restaurang Tre Hammare, träffar jag Wiveca Karlsson och Bengt Åke Rask, båda med ett mångårigt förflutet inom föreningen. Bengt Åke berättar att han under en tid gått igenom samtliga protokoll från starten. Trots att protokollen var väldigt välskrivna, var det inte alltid lätt att tyda dem, då deras skrivstil hör till det förflutna. Nästa generation kommer att betrakta dessa dokument som krypterade, då de inte längre lär sig skrivstil i skolan.

Kommunala frågor stod högst upp på dagordningen. Många av föreningens medlemmar var också aktiva inom Bjärnums kommun och då var beslutsvägarna korta och inflytandet stort. Redan ett år efter starten drev föreningen frågan om att bygga ett varmbadhus i Bjärnum. Redan på mötet efter togs frågan upp om en brandstation i samma byggnad. Alla vi som är lite äldre vet att detta blev fallet.

En mängd andra frågor drev föreningen också redan från starten, som till exempel, inrättandet av läkemedelsförråd, föregångare till apoteket. Att få en tandläkare till orten och inrättandet av folktandvård. Bland mycket annat var också uppsättandet av en telefonkiosk något som föreningen drev på.

Föreningen hade från start haft sina möten i olika lokaler i byn. Från Berglunds Conditori, Kockska Villan och pensionat Lyckåsa. En fråga som ofta kom upp på dagordningen var att skaffa en egen lokal. Många olika förslag på byggnad kom upp under dessa möten, från stora hyreshus med biograf och hotell, till relativt blygsammare byggnader. 1961 kunde man flytta in i egna lokaler som också rymmer Restaurang Tre Hammare.

Tre Hammare

Sjön Bjärlången har varit ett stort intresse för föreningen. Det fanns högt flygande planer på att bygga ett pensionat där men det genomfördes aldrig. Däremot drev föreningen ett mindre rederi med roddbåtar som hyrdes ut till sommargäster och lokalbefolkningen för en blygsam peng. En båtstyrelse fanns speciellt för denna verksamhet. En badbrygga med hopptorn byggdes vid sjön 1933. Denna stod här i många år tills Hässleholms Kommun en dag fick för sig att riva densamma. Kostnaden för rivningen var säkert större än det skulle vara att renovera bryggan. Dock biter inga sådana argument på tjänstemän som bestämt sig för att alla kommunens sjöar skall ha samma typ av flytbryggor.

Tanken på att anordna en möbelmässa väcktes redan 1929 men det dröjde fram till år 1946 innan den första mässan kunde genomföras. En styrelse på 15 personer, och en mängd olika kommittéer utsågs. Bjärnumsindustri- Möbelproduktion- Fackmannagärning var slogan för utställningen. Möbelproduktion som det stod i slogan syftade på den då dominerande industrin i samhället. Entrén till mässan finns numera placerad vid idrottsplatsen i Bjärnum. Efter det har föreningen haft flera utställningar, 1976, 1981, 1986 och den senaste 1996.

Entrén till Bjärnumsutställningen finns nu vid Bjärnums Idrottsplats.

Föreningen har under åren bytt namn. Så sent som i år bytte man namn från Företagarna till Bjärnums Hantverk och Byaförening. Ordförande för den nya styrelsen är Wiveca Karlsson.

Utan tvekan kan man säga att Bjärnums Handels Hantverks-&Industriförening, under snart 100 år, bidragit med att utveckla Bjärnum till det samhälle som det är i dag.

 

Top