Ring om du vill bli uppvaktad!

VITTSJÖ. Kyrkorådet i Vittsjö- Verum pastorat har beslutat, under ordförandeskap av Ingvar Larsson, att spontan uppvaktning vid äldre församlingsbors födelsedag inte skall ske.

Enligt protokoll ”Angående regler för uppvaktningar av församlingsbor vid födelsedagar. Efter att utrett frågan beslutade kyrkorådet att på samma sätt som tidigare skicka ut kort till de som fyller år!”.

Kommer inte folket till kyrkan kommer inte prästen till folket!

Anledningen till ärendet är skrivelse till bland annat kyrkorådet där det framhålles att tjänstgörande ämbetsmän borde ta personlig kontakt i stället för att skicka opersonligt brev. Detta förfaringssätt anses som nonchalant handling. Det har sagts att prästerna inte ringer då detta tar allt för lång tid. Inom pastoratet finns det i år färre än 50 boende som fyller 80+. Detta är färre än en per vecka. Dessutom är det inte säkert alla vill bli uppvaktade och då blir det färre hembesök med uppvaktning!

Längre tillbaka i tiden fanns det en präst i församlingen och denne klarade av uppvaktningar samt besök hos äldre boende!

Är det så illa ställt att ämbetsmännen inte har den tid som behövs finns det anledning med en diakonal tjänst med ämbetsansvar som kan bistå prästerna. Det borde ingå i tjänsten som representant för kyrkan att ha personlig kontakt med boende i församlingen.

Det har tyvärr gått så långt i dagens utveckling att prästerna kan anses som tjänstemän i stället för att följa ämbetes kall.

 

Top