En Julotta i Verums kyrka är på flera sätt mycket speciell

VERUM. Även i år blir det reportage från Julottan i Verums kyrka. Inte så konstigt, atmosfären både utanför och inne i kyrkan påverkar alltid flera av våra sinnen.

Foto Claes Brauer arkivbild

Som vanligt leds man av flera hundra marschaller utmed kyrkvägen som leder upp mot den högt belägna kyrkan. Väl inkommen i den gamla kyrksalen fästs blicken på alla de levande ljusen som skapar en atmosfär som minner om forna tider. Tänk om väggarna i kyrksalen med anor från 1200-talet kunde tala. Så intressant att få ta del av dessa berättelser det skulle vara.


Jag anlände i år ganska tidigt och kunde därför iakttaga besökarna som efter hand anlände. Roligt kunde jag konstatera att ovanligt många yngre passerade förbi mig in i kyrkan. Kanske var det start på en tradition ärvd från deras föräldrar, eller har de kanske i media läst om det mycket speciella med Julotta i Verum.

Kyrkoherde Christer Frostensson inledde med att tacka Verums bygdelag för att de återigen satt ut mer än 200 marschaller utmed kyrkvägen och uppe vid kyrkan. Klockan 06 ringde klockorna återigen samman bygden till Julotta och gudstjänst. Utanför kyrkan denna tidiga Juldagsmorgon visade temperaturen -2 grader allt medan mörkret tungt låg kvar över Verums-bygden.

Den genom sjukdom tyvärr starkt decimerade kyrkokören framförde ett antal sånger. Genom deras vackra sång tillsammans med alla de levande ljusen skapades både julstämning och en underbar värme.

Kyrkoherde Christer Frostensson framförde det kända julevangeliet och knöt på ett mycket klokt vis an till våra sinnen, -att kunna höra, -att kunna se/ uppleva och -att kunna känna dofter. Ett klokt budskap till oss värt att reflektera djupare över i dessa brista tider.

När därpå psalmen 114, Stilla Natt framfördes med de inledande orden Stilla Natt, heliga natt, allt är frid på jorden, -kom direkt tanken hos mig, -tänk om det ändå vore så bra. Inte alltför långt bort från Verum, faktiskt närmare än det är till Stockholm, pågår just nu ett grymt och blodigt invasionskrig där människor lider.

Den även i år mycket fina Julottan, -eller kanske stunden för lite djupare reflektion, når efter en dryg timme sitt slut genom att kyrkokören med Sam Larsson som underbar solist framför ”O Helga Natt”, så vackert och så passande avslut för återigen en fantastisk och minnesvärd Julotta i Verum.

 

 

Top