Det hände under januari månad för 50 resp 100 år sedan

VITTSJÖ. 
1973

Den 1 januari var folkmängden 2 523, en ökning förra året med 32 boende.

Den 1 januari skall körkort medföras under färd.

Skolstyrelsen beslutade att inköpa ett antal symaskinsbord för sömnadskurs.

Skolstyrelsen år 1973.

Trettondagsafton bjöds till dans på Hotell Solhäll för 25 kronor i entré.

Hantverksföreningen bjöd alla barn på julfest i medborgarhuset.

Församlingen ordnade kyrkbil från flera platser i församlingen till Trettondagens högmässa.

Trafiknämnden begärde yttrande angående Jörgen Månsson övertagande av Erik Kjellbergs droskrörelse.

Stiftelsen Vittsjö Försköningsfond köpte Andelsföreningen Vittsjö Elektricitetsverks fastighet för 1 krona.

Orienteringsklubben beslutade att bidraga med 75 kronor till de medlemmar som startade i Vasaloppet.

Vittsjö mekaniska verkstad begärde hos kommunstyrelsen att köpa till 25 meter markområde mellan järnvägen och Verkstadsgatan.

1923

Befolkningens antal den 1 januari var 2 417, en minskning med 18 under förra året.

Skodon köptes bäst och billigast hos Aug. Jönssons skoaffär & Skomakeri.

Det kostade 25 öre i entré att bevista föreläsningsföreningen föreläsningar.

Kanske såg en av tidernas luffare ut på detta sätt?

Kommunalfullmäktige avslog framställan att ordna utspisningsställe för luffare.

Slaktarmästare Anton Andersson testamente blev bekant vid hans bortgång.

Intäkterna från biografen som visade ”Pappa Långben” tillföll Vittsjö sjukstuga.

 

Top