SPF Seniorer bjöds på resa till Svalbard

BJÄRNUM. Fotograf Ingmar Skogar gästade SPF Trivsams möte och bjöd på en fantastisk resa till Svalbard.

Ingmar berättade med stor inlevelse om djur och natur från en plats han besökt ett antal gånger. Han berättade att det endast finns tre olika landlevande däggdjur på Svalbard. Fjällräv, Svalbardrenen och en lite mus. Isbjörnen som även finns i dessa trakter anses inte som landlevande, då den mestadels lever ute på isen. Antalet olika fågelarter är inte så stort, men dom som finns här, syns i stora flockar.

Förutom resan till Svalbard med Ingmar, informerade ordförande Kerstin Göransson om aktuella händelser inom föreningen. Ing-Britt Berglund kunde också informera om att det blir vattengympa i Bjärnums Simhall även i vår. Start för vattengympan är 20:e januari kl 13.30.

 

Top