PRO genomförde månadsmöte med hörselinformation

VITTSJÖ. Första månadsmötet på det nya året för PRO pensionärerna i Vittsjö var med ett tema som handlade om hörseln och med dess hjälpmedel som finns att tillgå när det behövs. Denna gång samlades drygt 30 föreningsmedlemmar i träffpunkt Lindens lokal mitt i byn. Ordförande hälsade samtliga välkomna till detta månadsmöte och samtliga punkter på dagordningen avverkades raskt. Både PRO-riks och distriktet i Skåne arbetar för fortsatt arbetsinsats av/ för frågorna som handlar om: äldreomsorg och om budgeten inför 2024.

Ordf Inga Nilsson berättade om att inom vår förening börjar de olika aktiviteterna komma igång så smått, det gäller sittgympan som har startat, läsecirkeln ska starta upp vecka 9 måndag kl 14 på Linden som det har varit förut. Påminner också om årsmötet som kommer i februari månad. Berättar också att vårprogrammet är på G. Att det är svagt intresse för mob-ithjälp, vi avvaktar ett tag, det gäller även deltagande i PRO vetarna. Alla pensionärer som fanns på plats fick önska samlingsplats för våra träffar framöver. En muntlig inbjudan från Bjärnums SPF har inkommit om en gemensam pensionärsdag den 20 april, spännande med bra föreläsare är då på plats. Sist ett tänk till: till de pensionärer som inte vill bli uppvaktade på deras stora dag, meddela gärna det, tack. Nu får vår kassör Marita ordet, hon påminner om att en ny omgång på jokerspelet är nära så alla som vill kan betala till henne nu för nästa omgång.

Vår valda representant till KPRs mötesträffar är vår talesman Sivard Strand han gav oss en bra inblick i den långa väg som en eventuell inskickad motion måste vandra innan den tas upp på ett kommunalt möte. Som han sa, man får ligga i för att skapa ett bra mötes mottagande om eventuella spörsmål. Han är vald för ett nytt fyra års mandat och för Vittsjö PROs talan i de ärende som är aktuella. Han gör ett bra jobb men han säger att vi kan vara mer alerta om de äldrefrågor som gagnar oss.Tack för den informationen, kommer alltid fram något nytt som är bra att veta. En applåd som tack fick han och det var han värd. Nu lämnar ordf över ordet till Ann-Kristin som har fixat fram dagens tema killar, välkomna.

Dagens tema är hörselnedsättning och dess eventuella hjälpmedel som finns att tillgå vid behov. Efter en kort presentation: Tarik Jamil med sin medhjälpare Markus kommer från företaget Audionom service som de representerar. De har samarbete med region Skåne o med flera aktörer. Tarik berättade att ca: 1.5 milj människor har hörselproblem av olika anledningar, skador som uppkommit av höga ljud, ej använt hörselskydd under arbete, arvsanlag och andra skador. Han berättade också att vägen för att söka hjälp är en process som i genomsnitt tar 7-8 år. Alldeles för lång tid, idag behöver man inte någon remiss, man kan ringa själv och beställa tid hos någon av de aktörer som idag finns på marknaden att tillgå.

Markus skötte bildspelet, samtidigt som Tarik informerade oss om allt som tillkommer när man hör dåligt, tex sämre livskvalité, isolering, missförstånd, bortförklaringar osv. Allt detta behövs ju inte om man tar tag i sitt problem tidigare. Men han höjde ett finger och sa kolla öronen först så att det inte är en vaxpropp. Takir berättade också att vi skulle läsa igenom vår hemförsäkring om den innefattar hörapparater vara eller inte.
Efter fyra år har man möjlighet att byta till nya hörapparater, finns i olika utförande och de finns även laddbara. En mycket intressant information som vi pensionärer fick till oss. Ett stort tack till Tarik och Markus som gav oss den information och Anki överlämnade en bukett blommor från oss alla för bra info om hörsel och dess komplement som finns i dag. Applåd som bonus.

Nu blir det fika till alla där dagens kaffelag med en eller två händer har gjort ett bra jobb för att alla vi andra kan komma till dukat bord, tack säger jag till samtliga det har ni fixat bra.

Under vårt möte så har man även sålt lotter och nu e det dragning på dom och på entrébiljetten där samtliga vinster blev hämtade av glada vinnare.

Därmed är januarimötet slut och vi avslutar med vår nationalsång. Vi ses på årsmötet den 17 februari kl 14.00. Välkomna.

 

Top