Två medlemmar blev veteraner med 130 års medlemskap i MHF

BJÄRNUM. Vid årsmöte med Bjärnum-Vittsjö MHF-avdelning tilldelades två medlemmar veteranmärke för 70 respektive 60 år medlemskap. Stämman hölls i Bygdegården i Bjärnum.

Veteranmärke som utdelades till två medlemmar.

Parentations hölls av Erling Thelander för tre medlemmar som avlidet under förra året. Stämman godkände redogörelse för förra årets verksamhet med 29 anslutna medlemmar. Vid flera arrangemang har styrelsen varit verksam tillsamman med distriktet.

Erling Thelander omvaldes till ordförande under innevarande år. I styrelsen ingår även Tord Karlsson, Margaret Rosqvist och Vera Thelander. Vidare valdes funktionärer till olika poster inom avdelningen. Förhandlingsledare var distriktets representant Anders Magnusson.

Veteranerna Erling Thelander och Ebbe Persson. Stående Anders Magnusson. (foto: Vera Thelander)

Ebbe Persson tilldelades veteranmärket för 70 års medlemskap inom MHF och Erling Thelander tilldelades veteranmärket för 60 års medlemskap.

Efter stämman bjöds på sedvanlig semla med kaffe samt trevlig gemenskap.

 

Top