Det hände under februari månad för 50 resp 100 år sedan

VITTSJÖ

1973 

Einar Sundberg återinträdde som ordförande i GIK.

Köpman Harry B Jönsson avgick ur folkpartiets styrelse och avtackades med partits högsta utmärkelse, Karl Staffs plaketten och Sjunne Olofsson omvaldes till ordförande.

Harry B Jönsson som fick fin utmärkelse.

Flera jägare fanns på plats vid den årliga skinnmarknaden i Hässleholm. Ett fint rävskinn med vinterpäls kostade 100 kronor.

Marianne Serenander omvaldes till ordförande i Husmodersföreningen.

Det började brinna i kylskåpet men 74-åriga Anna Nilsson ringde först brandkåren innan hon lämnade det rökfylla köket.

Kommunstyrelsen beslutade att till Sydkraft begära utvidgad gatubelysning.

Ett antal Vittsjöbor överklagade beslutet att anlägga golfbana i Ubbalt. Klagande ansåg att rena sjöar utan vass borde anläggas i stället för pengar till rika direktörers golfbana.

Med ganska primitivt fordon rensades isen på rinken.

Fritidsnämnden rekommenderade inför sportlovet att ishockeyrinken i Hästhult och skidspår i Emmaljunga skulle utnyttjas.

Byggnadsnämnden beviljade tämligen många bygglov.

1923

Klartecken kom att kommunen övertar den av Anton Andersson testamenterade egendomen i Stora Frösboholma med en areal på 400 tunnland. Dessutom fanns donation på 50 000 kronor där räntan skall fördelas till fattiga skolbarn.

Anton Anderssons gravplats på kyrkogården.

Röda Korskretsen beslutade att när tillräckliga medel inkommit skall en sjukstuga uppföras.

Tandläkare Siri Lindstedt har praktik klockan 10-1.

Otto Månsson och Anders Björklund flyttade sin såganläggning till Paul Johanssons ägor vid Hästhultsvägen på grund av elektrifiering.

 

Top