SPF Trivsam Senioren höll sitt 41:första årsmöte i bygdegården Bjärnum

BJÄRNUM. Ett årsmöte som innehöll det mesta och aktiviteten i bygdegården var stor redan en timme innan utsatt tid inte minst i köksregionen som skulle bulla upp till en fullsatt bygdegård.

 Det var årsmöte i SPF Senioren i bygdegården Bjärnum 2023.02.08

I vanlig ordning så var lottförsäljningen i gång och även medlemslotteriet sålde för högtryck.

Kerstin Göransson hälsade medlemmarna välkomna till årsmöte nr. 41

Ordförande Kerstin Göransson hälsade välkommen och första programpunkten var att Farstorpskören ”Hellre än bra” stämde upp med låten, ”Jag skall gå genom tysta skyar”. Därefter var det dags för Parentation där Prästen Ulrika Jäderland lyste frid över sju bortgångna SPF medlemmar från 2022.

Prästen Ulrika Jäderland höll i Parentationen med hjälp av Ingrid Magnusson

HÄB kören tog sedan vid och klämde i med två kända låtar, ”Fattig bonddräng” och ”Till en fågel”, som för övrigt har Bjärnumsanknytning genom Bert Månsson.

Jörgen Magnusson valdes till SPI Seniorens ordförande för 2023 och här tackar han för förtroendet.

Årsmötet stod som nästa punkt där valberedningen hade gjort ett berömvärt arbete. Det blev omval på alla punkter förutom tre, där det blev nyval och de var på ordförandeposten där Kerstin Göransson avgick efter 8 fina år som klubbsvingare och den som tog över var Jörgen Magnusson som för övrigt lämnade över kassörsarbetet till Beatrice Engström. Även en komplettering bland stolbärarna tillkom i form av Bengt Åke Thurn.

HÄB:s körledare Anders Lennartsson berättade om sin kör och dess verksamhet

Kören från Farstorp under ledning av Anders Lennartsson klämde i med ”Det börjar verka kärlek” och sedan var det dags för kaffetåren med semla som Snapphanebygdens Sparbank dagen till ära hade Sponsrat.

 Nils Göran Lindquist såg till så att avgående ordföranden Kerstin Göransson fick en fin kvast av tulpaner.

Nils Göran Lindquist såg till så att avgående ordföranden Kerstin Göransson fick ett fång tulpaner som ett tack för många år i klubbens högsta ledning och som ordförande. Men hon kvarstår som suppleant i styrelsen. Nye ordföranden Jörgen Magnusson slog ett slag för kommande Senior Eventet i Parken, den 20 april som SPF Senioren arrangerar och där inträdet är så ringa som 100 kronor.

Detta är ett arrangemang som ingen pensionär borde missa.

Kören från Farstorp klämde sedan i med fem populära sånger innan det var dags för Jörgen att tacka alla som medverkat under eftermiddagen och årsmötet i bygdegården. Som brukligt klämde man i med, ”Så går sista visan”. Ett lyckat årsmöte i SPI Trivsam Seniorernas regi. 


Fler bilder från mötet:

Kjell Gunnar Kristensson sålde medlemslotter till Birgitta Nilsson

Bo Rosén och Bengt Åke Thurn sålde slut på ringlotterna innan mötet

Ny ordförande i SPF Senioren Jörgen Magnusson och avgående Kerstin Göransson

HÄB kören från Farstorp underhöll årsmötet under ledning av Anders Lennartsson

Kerstin Göransson öppnade SPF:s 41 årsmöte och som sekreterare satt Birgitta Nilsson

Erling Thelander valdes till att leda årsmötesförhandlingarna 2023

Ros-Marie Johansson hjälpte till att bära ut de fina fastlagsbullarna som Snappanebygdens Sparbank hade sponsrat årsmötet med.

Avgående ordföranden i SPF Senioren, Kerstin Göransson tackade sina medlemmar för de 8 år hon suttit som ordförande i föreningen.

Avgående kassören Jörgen Magnusson lämnade över en vässad penna till nytillträdda kassören Beatrice Engström

SPF Seniorens nya styrelse för år 2023 från vä: Kerstin Göransson, Birgitta Nilsson, Beatrice Engström, Ingrid Magnusson Leo Johannessen, Jörgen Magnusson, Nils Göran Lindquist samt Kjell Gunnar Kristensson.

 

 

Top