Årsmöte Vittsjö Hushållningsgille och Vittsjö LRF

VITTSJÖ. Så här års duggar årsmötena tätt inom de olika föreningar som finns lite varstans.

Måndag 6 februari var det dags för dessa två ovan angivna att ha sina årsmöten. De hölls i sedvanlig ordning i Hårsjö skola.

Bengt Jönsson var den som såg till att skolan var uppvärmd lagom till kvällens möten.

Välkomnande brasa i kaminen

Först ut var Vittsjö Hushållningsgilles årsmöte. 
Val av ordförande till mötet blev Lena Svensson, sekreterare var Karin Söderquist.

Mötets deltagare godkände att utskick av kallelsen gjorts inom föreskriven tid. 
Jämte ordförande valdes Gunilla Bengtsson att justera protokollet Under föregående år hade gillet haft följande verksamheter:
- årsmöte 15 mars 
- Företagsbesök på Vankiva gård 25 april 
- Fältvandring i Gundrastorp 31 maj 
- Trädgårdsträff i Mårnarp hos Gunvor och Paul Dring 28 juni 
- Cykeltramp i byarna Gundrastorp – Malseröd 25 augusti, där besök gjordes hos Christer Lindqvist vid hans stuga vid Vieån, samt en guidad tur i Malseröd Vingård hos Amanda och Mike.

Revisorernas berättelse över granskning över gillets räkenskaper samt ansvarsfrihet för styrelsen godkändes av mötets deltagare.

Val av styrelse. Mandattiden utgår för Lena Svensson och Karin Söderquist. Omval gjordes av båda. 
I styrelsen ingår även Sven Ingvar Persson och Lars Eric Svensson. Val av två revisorer jämte personlig suppleant. Mandattid ett år. Till ordinarie valdes Jörgen Larsson och Britta Svensson, suppleant blev Gunilla Bengtsson.

Förslag till verksamhet under 2023, cykeltramp, fältvandring, företagsbesök och trädgårdsträff.

Lena Svensson informerade att Hushållningssällskapets nya ordförande heter Karolina Aldén. 

Då inga motioner eller skrivelser inkommit och ej heller att något togs upp under punkten övriga frågor , tackade Lena Svensson för visat intresse och avslutade mötet.

Därefter var det dags för Vittsjö LRF:s årsmöte och då fylldes nästan den gamla skolsalen med mötesdeltagare

Mötesdeltagare

Ordförande Jerry Olsson hälsade oss alla välkomna till mötet. Han valdes även till mötesordförande, till mötessekreterare och pressreferent valdes Jakob Ekberg och till protokolljusterare valdes Rolf Gustavsson och Kerstin Jönsson.

Kallelsen och föredragningslistan godkändes av mötesdeltagarna. Jakob Ekberg talade om att föreningen idag har 137 medlemmar. Inge Johannesson redogjorde för resultat och balansräkning och det beslutades även om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid räkenskapen gällde. Arvode för ordförande, sekreterare och kassör ska vara oförändrat det vill säga 1000 kronor.
Vad gäller reseersättning utges den efter LRF:s normer. Ann Marke, representant i kommungruppen redogjorde för frågan som togs upp gällande de nuvarande lokalavdelningarna inom LRF:
- 2018 togs beslut om avstamp i frågan. Medlemsdialog om framtiden 2019.

Förslaget är att lokalföreningarna inte längre ska vara som egna föreningar utan helt gå in i LRF som helhet. Nuvarande föreningar kan finnas kvar som intressegrupper med stöttning från Riks, region och kommungrupper. Detta diskuterades flitigt under mötet men inget beslut kunde tas i frågan. Får diskuteras vidare innan beslut kan tas i ärendet.

Till LRF:s stämma har det inkommit en motion om vargjakt. Inget helt klart om den skulle godkännas eller inte. Mötet överlåter till styrelsen att ta beslut i frågan.

Valärenden:
- mandatperiod om två år
- antal styrelseledamöter 10, ordförande har utslagsröst
- Ann Marke, Karin Wittesjö, Paul Dring och Kristin Karlström valdes till styrelseledamöter
- Jerry Olsson valdes till lokalavdelningsordförande
- Sivard Strand och Britt Marie Eriksson valdes till revisorer, suppleanter Berne Svensson och Peter Eriksson
- Karin Wittesjö och Paul Dring valdes till fullmäktige jämte ersättare till regionens stämma (ordförande självskriven)
- val av ledamöter till valberedningen: Lars Bengtsson (sammankallande) Frank Nilsson och Gustav Karlström.
- Flyghavreansvarig Jerry Olsson.

Verksamhetsberättelse för 2022 och plan för 2023 blir densamma som för Hushållningsgillet med undantag för LRF:s alldeles egna bowlingkväll som går av stapeln under hösten.

Innan så kvällens föreläsare Marcus Frennemark tog till orda blev det fika med goa bullar.

Uppdukat med goa bullar och tillbehör

Marcus kåserade om vardagen som journalist i lantbrukspressen och rubrik för dagen dagen var:
Ferrari, färskpotatisvodka och fläskpriser.

Marcus Frennemark

Han berättade att vid ett besök hos ett lantbrukspar fick han förmånen att köra deras Ferrari. Han fick senare frågan hur det var att köra en Ferrari jämfört med en Volvo. Då han aldrig kört en Volvo kunde jämförelse inte göras.

Att göra vodka av färskpotatis är möjligt, försök gjordes av en odlare 2007 men priset på slutprodukten blev väldigt hög, 600 kronor för 33 cl. Marcus fick provsmaka vid ett tillfälle, det rev rejält i halsen.

Och fläskpriser, det är priset på griskött, nötkött och mjölk som är följetongen genom åren, än så går det upp …..än så går det ner

Han fortsatte med att berätta om bonden mot myndigheten, om Tockafarmen som var stolt leverantör till Nobelfesten 2007, intervjuer och skrivelser om kändisar bland annat Rune Andersson, Jonas Bergqvist, Henning Mankell. Det har även blivit reportage om exotiska resmål såsom Ensamheten i Västerbotten, Kaskeluokt Västerbotten, Mjölby – världen kommer till Sören Lantz lilla lagård och två av kvigorna godkändes för export till Jordanien. Det blev många anekdoter under kvällen och en hel del goa skratt.

Marcus tackades med en vacker tulpanbukett och varma applåder.

 

Top